Verzekeringssector vraagt vrijstelling voor financiële transactietaks

© Getty Images/iStockphoto

De Belgische verzekeraars willen dat bij een invoering van een financiële transactietaks een uitzondering wordt gemaakt voor de beleggingen die zij uitvoeren om de engagementen tegenover hun klanten te dekken. Dat heeft de sectororganisatie Assuralia vrijdag duidelijk gemaakt.

Tien eurolanden – waaronder ook België – zitten volgende week dinsdag samen voor de bespreking van een taks op financiële transacties, ook bekend als de Tobintaks. Ze overleggen over de invoeringen van een taks van 0,1 procent op aandelen- en obligatietransacties, met als doel om de speculatie te ontmoedigen.

De verzekeringssector stelt dat ook zij door die taks zal worden getroffen. Maar ze beklemtoont dat ze niet om speculatieve redenen belegt, maar vooral omdat ze wettelijk verplicht is om haar engagementen tegenover de verzekerden voor 100 procent af te dekken. Dat gebeurt voor een groot deel door beleggingen in obligaties.

“De achterliggende filosofie voor een financiële transactietaks is om speculatieve transacties tegen te gaan”, zo zegt Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia. “Beleggingen in dekkingsactiva maken daar geen deel van uit. Verre van: het zijn verplichtingen om de rechten van de verzekerden te vrijwaren”, zo klinkt het. “Die beleggingen moeten dus uit de FTT worden gehaald”.

Risico op concurrentievervalsing

Een invoering van een financiële transactietaks zou absoluut geen troef zijn om buitenlandse bedrijven naar hier te halen”

Colle verzet zich ook tegen het compromisvoorstel waarbij de pensioenfondsen gevrijwaard worden van de tobintaks. Hij onderstreept dat België daar in een bijzondere positie zit, omdat de groepsverzekering hier sterker uitgebouwd is dan in de andere landen.

De verzekeraars zijn al langer gekant tegen de invoering van de FTT. Naar aanleiding van de bijeenkomst van de tien eurolanden, heeft Assuralia nu ook de premier en de viceministers aangeschreven om haar bezorgdheid over de taks nogmaals duidelijk te maken.

Assuralia vreest bovendien voor concurrentievervalsing, aangezien slechts tien EU-landen volgens een procedure van versterkte samenwerking de invoering van die taks bespreken. Buurlanden als Nederland en Luxemburg werken voorlopig niet aan een invoering van een dergelijke taks. Daardoor vreest de sector ook dat sommige verzekeringsmaatschappijen zullen overgaan tot een delokalisering.

“Bovendien wil de regering met het oog op de brexit ook meer ondernemingen uit de financiële sector naar hier halen”, besluit Colle. “Een invoering van een financiële transactietaks zou absoluut geen troef zijn om die bedrijven naar hier te halen.

Partner Content