Stefan Duchateau: “Crisis gaat nieuwe oriëntatie geven aan Japanse samenleving”

Voor de korte termijn kan men wat Japan betreft niet anders dan de verwachte groei negatief bijsturen, voor de middellange termijn echter ( en dan kan reeds het vierde kwartaal zijn van 2011) is het niet ondenkbaar dat de Japanse economie voor een hele tijd een hoger groeipad zou inslaan dan werd aangenomen voor de recente gebeurtenissen.

Stefan Duchateau: “Maar om op dit moment een exacte voorspelling hiervan te maken is quasi onmogelijk vooral omwille van één ontzettend belangrijke onbekende, met name de verdere evolutie van de kernramp. Pas na een stabilisatie van deze ontwikkelingen , kan men zich wagen aan enige uitspraak over de potentiële bewegingen van aandelen- en rentemarkten.”

Toch zijn er al enkele patronen zichtbaar : Beursanalisten maken immers een duidelijk onderscheid tussen de (blijvend) negatief beïnvloede sectoren; zoals een aantal grote (her-) verzekeraars en sommige types van energiebedrijven die vooral betrokken zijn met kernenergie; en de groep van ondernemingen die een positieve invloed zullen ondervinden omdat ze bij de potentiële heropleving en investeringen betrokken zullen worden.

Stefan Duchateau: “Met name een aantal oliebedrijven, constructiebedrijven, infrastructuur gerelateerde investeringsfondsen, of bedrijven met de nodige specialisaties (zoals waterzuivering, logistieke diensten enz … ). Ook Europses bedrijven met internationale activiteiten en reeds goed uitgebouwde contacten in de regio komen hiervoor direct in aanmerking. Indirect ontstaat er ook een vernieuwde belangstelling, als één van de logische gevolgtrekkingen van deze milieucrisis, voor bedrijven in de sector van alternatieve energie in diverse vormen.”

Hoe dan ook tempert dit drama de globale economische groei in de komende weken, met toch dit éne directe positieve gevolg dat de onmiddellijke dreiging van een wereldwijde heropleving nu weer tijdelijk veraf lijkt te zijn waardoor de recente spanning op de rentevoeten wat lijkt te zijn afgenomen.

Stefan Duchateau: “Na een (verhoopte) stabilisatie van de situatie rond de getroffen kernreactoren, lijkt deze crisis een nieuwe oriëntatie te zullen geven aan de Japanse samenleving, hetgeen vanuit beleggingsperspectief, na een begrijpelijke, hevige schrikreactie op korte termijn, op middellange termijn enkele opportuniteiten lijkt in te houden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content