Punch koopt voor maximum 7,01 euro per stuk aandelen in

Punch International maakte tussentijdse resultaten bekend van het programma voor de inkoop van eigen aandelen dat de vennootschap in samenwerking met KBC Securities heeft opgestart.

De raad van bestuur van Punch, die na de afronding van de verkoop van Xeikon volledig uit onafhankelijke bestuurders bestaat, beraadt zich momenteel over de verschillende opties voor de toekomst, hierbij rekening houdend met overwegingen van diverse aard, op korte en lange termijn, in het belang van de vennootschap en van haar aandeelhouders.

De raad is zich bewust van de vele vragen die daarover bestaan en wenst dan ook zorgvuldig te werk te gaan en waar nodig extern advies in te winnen om deze vragen passend te kunnen beantwoorden, met een concreet plan.

Punch zal hierover communiceren van zodra daartoe aanleiding

bestaat.

In afwachting van de uitkomst van deze oefening wil Punch met het inkoopprogramma alvast zijn aandeelhouders, op voet van gelijkheid, de kans bieden om uit het kapitaal van de vennootschap te treden.

In het kader van dit programma koopt Punch in de periode van 1 oktober 2013 tot 31 december 2013, binnen de wettelijke grenzen en voor een maximumprijs van 7,01 euro per aandeel, eigen aandelen in, met het oog op hun vernietiging. Over de vernietiging dient te gepasten tijde te worden beslist door een bijzondere algemene vergadering.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content