OPG realiseert winstverwachting

De Nederlandse farmaceutische groothandel OPG maakte vanmorgen de resultaten over het boekjaar 2008 bekend. Dit waren de financiële en de operationele kernpunten over het vierde kwartaal van 2008, evenals die over het volledige boekjaar:

• Omzet + 4% ten opzichte van het vierde kwartaal 2007

– Apotheken Nederland – 7%

– Apotheken Internationaal – 1%

– Direct & Institutioneel + 25%

• Bedrijfsresultaat € 16,8 miljoen (- 52%)

– Apotheken Nederland € 5,8 miljoen (- 70%)

– Apotheken Internationaal – € 0,7 miljoen (> – 100%)

– Direct & Institutioneel € 17,8 miljoen (- 4%)

– Overig – € 6,1 miljoen (- 56%)

• Nettoresultaat – 90% met name door lager bedrijfsresultaat en hogere effectieve belastingdruk

Operationele kernpunten vierde kwartaal 2008
• Maximale focus op positionering in sterk veranderende apotheekmarkt in Nederland:
– opbouw Mediq Apotheekketen vrijwel compleet; landelijke marketingcampagne gestart;
– reorganisatie op schema; 65 FTE reductie gerealiseerd;
– aangescherpt businessmodel in voorbereiding.
• Doelstellingen herstructureringsplan Polen behaald, effect echter tenietgedaan door valuta-effecten, eenmalige kosten en stijgende loonkosten.
• Aanhoudende omzetgroei Direct & Institutioneel, met name onder invloed van acquisities.
• Economische crisis raakt OPG in beperkte mate, met name door afzwakkende groei in Polen en de Verenigde Staten.
• Start groepsbrede uitrol van Mediq-merk.

Financiële kernpunten resultaat 2008
• Omzet en bedrijfsresultaat Apotheken Nederland sinds 1 juni 2008 onder druk door preferentiebeleid.
• Bijzondere waardevermindering van goodwill Nederlandse apotheken in Q2 van € 198,0 miljoen (non cash).
• Vooruitzichten 2008 zoals afgegeven bij het tweede kwartaal gerealiseerd:
– bedrijfsresultaat € 100,5 miljoen (vóór de bijzondere waardevermindering van goodwill in het tweede kwartaal en exclusief posten met een niet-operationeel karakter in het vierde kwartaal ter grootte van – € 5,4 miljoen) ten opzichte van verwachting van € 95 miljoen tot € 100 miljoen;
– omzet + 10%; conform verwachting.
• Het dividendvoorstel bedraagt € 0,30 per aandeel (pay-out van 35%).
• Met herfinanciering (van acquisitie Byram) is gemiddelde looptijd kredietfaciliteiten verlengd tot 4,1 jaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content