Onmogelijk waardering te plakken op een hedge fund als Dexia

De Europese beurzen noteren opnieuw in het verlies, met beperkte verliezen voor de belangrijkste indices. De ondertoon op de financiële markten is nog steeds wisselvallig, wat zich onder andere vertaalt in een koersval van de euro onder het niveau van 1,30 dollar.

De Brusselse beurs moet zowat een half procent prijsgeven en dit ondanks een sterke prestatie van Solvay. Alleen Dirk Peeters van KBC Securities reageerde op de kwartaalcijfers die Dexia vanmorgen bekendmaakte, volgens hem is het onmogelijk om een waardering te plakken op een hedge fund als Dexia.

Kwartaalresultaten Dexia beïnvloed door eenmalige factoren

De groep Dexia boekte in het 1e kwartaal van 2012 een nettoverlies aandeel van de groep van 431 miljoen EUR, waarvan 416 miljoen EUR bij de activiteiten die zullen worden voortgezet en 15 miljoen EUR bij de activiteiten die zullen worden beëindigd en of van de hand gedaan.

De niet-geauditeerde resultaten van het eerste kwartaal 2012 houden geen rekening met mogelijke bijkomende waardeverminderingen tengevolge van de afhandeling van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg aangezien de IFRS boekhoudregels een diepgaandere analyse daaromtrent vereisen.

Het resultaat van het 1e kwartaal werd vooral beïnvloed door verschillende eenmalige elementen die hieronder worden toegelicht en die een verlies vóór belastingen van 286 miljoen EUR vertegenwoordigden, evenals door de kost van de gewaarborgde financiering die sinds eind december 2011 wordt aangerekend in het kader van het akkoord over de tijdelijke waarborgregeling met de staten.

De commissie voor de waarborgen die tijdens het 1e kwartaal aan de Belgische, de Franse en de Luxemburgse staat werd betaald, bedraagt 128 miljoen EUR vóór belastingen en berekend op basis van de gewaarborgde uitstaande schuld, waarvan 79 miljoen EUR voor de gewaarborgde schuld die werd uitgegeven onder de tijdelijke waarborgovereenkomst van 2011.

De eenmalige elementen, die hieronder worden toegelicht, bestaan voornamelijk in een waardevermindering op de Participation Notes (Tier 1 instrument) gehouden in Kommunalkredit Austria (-145 miljoen EUR) en in een aanpassing of 102 miljoen EUR die te maken heeft met de verkoop van Dexia Municipal Agency.

Belangrijk te vermelden is dat de aanpassing die verbonden is aan de verandering van de boekwaarde van Dexia Municipal Agency, niets verandert aan het verwachte verlies op de verkoop van deze entiteit dat eerder was meegedeeld.

Er dient vermeld te worden dat de opbrengst (484 miljoen EUR) van de terugkoop van de niet-cumulatieve eeuwigdurende effecten (hybride Tier 1) die waren uitgegeven door Dexia Funding en Dexia Crédit Local, niet geboekt werd als resultaat, maar dat deze rechtstreeks bijgedragen heeft tot de versterking van het kern eigen vermogen van de Groep (Core Tier 1) met 86 basispunten tegenover eind december 2011, waardoor de Core Tier 1-ratio van het ene kwartaal op het andere ongewijzigd bleef.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content