Nieuw schikkingsvoorstel: wat verandert voor de Fortis-gedupeerden?

. © Belga Image
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Ageas kwam deze ochtend met een nieuw voorstel voor een schikking. Het belangrijkste verschil met het vorige voorstel, dat het hof van beroep in Amsterdam afketste, is dat er minder onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en niet-actieve eisers.

De Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim zal dit keer wel een positief advies voorleggen aan haar achterban, staat te lezen in het persbericht van Ageas. ConsumentenClaim was de belangrijkste tegenstander van het vorige voorstel. Die compensatieregeling die Ageas had uitgewerkt in samenwerking met een aantal belangenorganisaties, waaronder Deminor en Stichting FortisEffect, wees het gerechtshof op 16 juni 2017 af .

ConsumentenClaim nam de verdediging op zich van de gedupeerde beleggers die tot nu toe hadden afgewacht en nog geen actie hadden ondernomen. “Volgens het hof is de regeling oneerlijk doordat een deel van de beleggers een hogere vergoeding krijgt dan anderen, terwijl zij dezelfde schade hebben geleden. Ook de hoge vergoedingen die de belangenorganisatie voor zichzelf hadden bedongen, worden als onredelijk bestempeld.

Het hof heeft alle belangrijke argumenten die door ConsumentenClaim namens een grote groep individuele beleggers naar voren waren gebracht, overgenomen”, schreef de organisatie in een reactie op de uitspraak van het hof van beroep in Amsterdam.

Ageas en de belangenorganisaties kregen oorspronkelijk tijd tot 17 oktober 2017 om een nieuw voorstel op tafel te leggen. Ageas haalde die deadline niet, kreeg acht weken uitstel en maakte op 16 oktober bekend dat 100 miljoen euro extra zou worden vrijgemaakt. Het totale budget voor de schikking kwam daarmee op 1,3 miljard euro. Dat bedrag moet worden verdeeld over alle aandeelhouders die zich melden.

Hoeveel een individuele aandeelhouder uiteindelijk krijgt, hangt af van het aantal aandeelhouders dat uiteindelijk een claim indient. Volgens Ageas-CEO Bart De Smet geldt deze verwatering nu voor alle eisers, terwijl in het vorige voorstel enkel de vergoeding van de niet-actieve claimanten nog kon zakken als zich meer niet-actieve claimanten zouden melden dan verwacht.

Nieuw schikkingsvoorstel: wat verandert voor de Fortis-gedupeerden?

Wat niet verandert

1. Houders krijgen de helft van wat kopers krijgen

“Op basis van algemeen aanvaarde economische principe wordt een onderscheid gemaakt tussen kopers en houders”, staat te lezen in het persbericht. Oorspronkelijk was Ageas van plan enkel een zeer beperkte groep kopers te vergoeden en werd slechts een provisie van 130 miljoen euro opzijgezet voor schadeclaims.

U kunt de uitleg die chief risk officer Filip Coremans daarvoor in augustus 2014 gaf hier nog eens lezen. Uiteindelijk werd beslist toch ook iets voor de trouwe aandeelhouders te doen, maar minder. De zogenoemde houders krijgen ongeveer de helft van wat de kopers als schadevergoeding krijgen. Dat was ook het geval in het oorspronkelijke voorstel.

2. Vergoeding hangt af van de periode

De voornaamste beschuldigingen aan het adres van Ageas hebben te maken met verkeerde of misleidende communicatie van Fortis op drie momenten. In september en oktober 2007 werd volgens de gedupeerden de blootstelling van de bank aan Amerikaanse rommelhypotheken (subprime) en dus aan de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten geminimaliseerd.

In mei en juni 2008 werden de aandeelhouders volgens de beschuldigingen niet correct geïnformeerd over de toekomstige solvabiliteit na de integratie van ABN AMRO en tussen 29 september en 1 oktober 2008 ging het over de redding van Fortis door de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse regering. Op basis daarvan werden drie periodes vastgesteld. De hoogste vergoeding is voor kopers die kochten in de tweede periode en de laagste vergoeding voor houders die enkel in de derde periode aandelen van Fortis bezaten. De vergoeding wordt volgens dezelfde principes berekend als in het eerste voorstel.

Wat wel verandert

De niet-actieve claimanten, zoals Ageas ze noemt, krijgen een groter deel van de koek dan voordien. Het gaat slechts om centjes per aandeel, maar op een grote positie kan dat wel een slok op de borrel schelen. De actieve claimanten kunnen wel nog een bijkomende kostenvergoeding krijgen, waarop de niet-actieve claimanten geen recht hebben. Die zal een kwart van de vergoeding bedragen. Enkel wie zich voor 31 december 2014 registreerde of zich aansloot bij een organisatie die voor 24 maart 2017 een gerechtelijke procedure opstartte, mag zich een actieve claimant noemen.

Nieuw schikkingsvoorstel: wat verandert voor de Fortis-gedupeerden?

Hoeveel winnen niet-actieve claimanten?

De niet-actieve claimanten krijgen een compensatie die 15 tot 26 procent hoger ligt dan in het eerste voorstel, afhankelijk van de periode waarin ze aandelen kochten en/of bijhielden. Daarbovenop kwam in het vorige voorstel nog een toeslag van 0,5 euro per aandeel, met een maximum van 200 euro, voor wie een geldig vergoedingsformulier invulde en kon bewijzen dat hij op enig ogenblik tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen had aangehouden. Die toeslag blijft dezelfde, maar het maximum stijgt naar 950 euro.

Voorbeeld: Voor een belegger die nog geen actie tegen Fortis/Ageas ondernam en 1000 aandelen bezat voor 21 september 2007 en die ook altijd heeft bijgehouden, komt de nieuwe compensatie neer op 1390 euro, terwijl dat vroeger slechts 950 euro was. Het gaat overigens om het aantal aandelen dat beleggers hadden voor de omgekeerde aandelensplit in 2012.

Hoeveel verliezen actieve claimanten?

De actieve claimanten verliezen 16 tot 21 procent van hun vergoeding, afhankelijk van de periode waarin ze aandelen van Fortis kochten of bezaten. Daarbovenop kwam in het vorige voorstel nog een toeslag van 0,5 euro per aandeel, met een maximum van 400 euro, voor wie een geldig vergoedingsformulier invulde en kon bewijzen dat hij op enig ogenblik tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen had aangehouden. Die toeslag blijft dezelfde, maar het maximum stijgt naar 950 euro.

Deze gedupeerden hadden in het vorige voorstel, boven op de normale vergoeding en de claimformuliertoeslag, ook nog recht op een retailtoeslag van 0,5 per aandeel, met een maximum van 550 euro. Die retailtoeslag is er nu niet meer bij, maar er is wel een bijkomende onkostenvergoeding van 25 procent van de vergoeding voor de actieve claimanten.

Voorbeeld: Voor een belegger die actie tegen Fortis/Ageas ondernam en 1000 aandelen bezat voor 21 september 2007 en die ook altijd heeft bijgehouden, komt de nieuwe compensatie neer op 1738 euro, terwijl dat vroeger 2290 euro was. Het gaat overigens om het aantal aandelen dat beleggers hadden voor de omgekeerde aandelensplit in 2012.

Morgen komt er een nieuwe calculator op de website waarop u voor uw persoonlijke situatie de berekening kunt maken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content