Met deze aandelen verdient u 1000 euro per maand

© Thinkstock
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Als u uw pensioen wilt aanvullen met een substantieel bedrag, hebt u geen andere keuze dan te beleggen. Met deze aandelen kunt elke maand 1000 euro aan dividenden opstrijken.

Tegen de wettelijke minimumrente op spaarboekjes moet u een kapitaal van 11 miljoen euro op uw spaarrekening hebben om één keer per jaar 12.100 euro intresten op te strijken. Om met minder kapitaal meer inkomsten te hebben, moet u meer risico nemen. Als u uw pensioen elke maand wilt aanvullen met 1000 euro aan dividenden, ofwel 12.000 euro op een jaar, kan dat door iets meer dan 500.000 euro in aandelen te beleggen. Let wel: er zijn geen garanties dat u daarin slaagt. Noch het behoud van uw kapitaal, noch de inkomsten zijn gegarandeerd. Maar wie niet waagt, niet wint.

Holdings

Een dividend is nooit honderd procent zeker, maar u kunt wel bedrijven met een sterk dividendbeleid selecteren. De holding Sofina heeft sinds 1976 elk jaar haar dividend opgetrokken. Sinds de oprichting in 1956 is de winstuitkering een paar keer stabiel gebleven, maar nooit verlaagd. Ook GBL heeft haar dividend sinds 2004 elk jaar doen stijgen. Gimv streeft ernaar haar dividend niet te verlagen en het, als dat mogelijk is, duurzaam te verhogen, maar de investeringsmaatschappij moest haar uitkering in 2003 en 2004 wel terugschroeven door uitzonderlijke omstandigheden. Het voordeel van zulke portefeuillebedrijven is dat ze participeren in verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Door in het kapitaal van zo’n holding te stappen, doet u dus aan risicospreiding.

Het lukt niet voor elke maand van het jaar een Belgisch dividend te vinden. Maar als u buitenlandse aandelen in de oefening betrekt, is het wel mogelijk met een gespreide aandelenportefeuille elke maand minstens 1000 euro aan dividenden op uw rekening te krijgen. Aan buitenlandse dividenden zijn wel nadelen verbonden. U krijgt in sommige gevallen vreemde valuta op uw rekening en u betaalt mogelijk twee keer belasting op hetzelfde dividend: in het buitenland en in eigen land. De diversificatie naar vreemde munten kan in uw nadeel en in uw voordeel uitdraaien. Als de dollar of de Zwitserse frank in waarde stijgt tegenover de euro, houdt u in euro meer over, of vice versa.

Het dividendbeleid van de Nederlandse holding HAL, die participaties in GrandVision (Pearl) en Coolblue heeft, is gestoeld op de gemiddelde koers van december. HAL probeert 4 procent brutodividendrendement te bieden. Netto blijft 4,22 euro over van het jongste dividend van 7,1 euro per aandeel, na de aftrek van de Nederlandse (15%) en de Belgische belasting (30%). Dat komt voor Belgische beleggers neer op een nettodividendrendement van 2,5 procent.

De Zwitserse farmagroep Novartis gaat er prat op dat haar dividend stijgt sinds 1996. Er gaat wel 35 procent belasting af in Zwitserland, of 15 procent na de toepassing van het dubbelbelastingverdrag en 30 procent in België. In het beste geval houdt u dus een nettodividendrendement van 1,9 procent over.

Een gespreid dividend

Door investeringen in buitenlandse aandelen kunt u de dividenden beter spreiden door het jaar. Bij Amerikaanse bedrijven is het bijvoorbeeld ingeburgerd om elk kwartaal een bedrag uit te keren. Bij Coca-Cola krijgen de aandeelhouders begin april, juli, oktober en midden december een dividend van 37 dollarcent per aandeel. De betaaldata van Coca-Cola kwamen goed uit om de hiaten in onze kalender op te vullen. Maar u kunt uw geld het beste spreiden over meerdere Amerikaanse dividendaandelen. We hadden evengoed de farmareus Johnson & Johnson of de fastfoodgroep McDonald’s in onze modelportefeuille kunnen opnemen. Ook zij betalen kwartaaldividenden uit, maar niet in dezelfde maanden als Coca-Cola.

Van het dividend van Coca-Cola, Johnson & Johnson en McDonald’s gaat de Amerikaanse bronheffing en de Belgische roerende voorheffing af. De belasting op dividenden van Amerikaanse aandelen bedraagt in principe 30 procent, maar u kunt uw broker vragen automatisch het dubbelbelastingverdrag tussen de Verenigde Staten en België toe te passen, waardoor u nog maar 15 procent afdraagt. Omgerekend in euro schiet er 18,5 eurocent over van het dividend van Coca-Cola, wat nog altijd goed is voor een nettodividendrendement van 1,9 procent.

Ook steeds meer Belgische bedrijven keren meerdere keren per jaar een dividend uit. Proximus en bpost keren tweemaal per jaar winst uit: een interim- en een slotdividend. Niet toevallig is de Belgische overheid de grootaandeelhouder van het telecom- en het postbedrijf. Het komt de regering vaak goed uit een deel van het dividend voor het einde van het jaar te ontvangen om de begroting te doen kloppen. Bpost namen we niet op in de tabel, omdat het slotdividend in mei valt, zoals bij veel andere Belgische bedrijven.

Er zijn ook industriële bedrijven zoals Umicore en Solvay die twee keer per jaar een dividend betalen. Umicore mikt op een dividend dat stabiel blijft of toeneemt. Het interim-dividend bedraagt ongeveer de helft van de winstuitkering van het voorgaande jaar. Solvay heeft de voorbije dertig jaar geen enkele keer zijn uitkering verlaagd en keert in januari 40 procent van het dividend over het voorgaande jaar uit. De aandeelhoudersfamilies van de chemiegroep zitten verzameld in de monoholding Solvac. Als u bereid bent aandelen op naam te kopen, kunt u ook via Solvac in Solvay stappen. Solvac keert voorschotten op het dividend uit in augustus en december, terwijl Solvay zijn interim-dividend in januari en zijn slotdividend in mei stort. Weet wel dat u met Solvay en Solvac in hetzelfde bedrijf investeert. U spreidt de inkomsten uit uw beleggingsportefeuille met Solvay én Solvac, maar niet de risico’s.

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Voor een hoog dividendrendement komen we gemakkelijk terecht bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV), omdat zij wettelijk verplicht zijn 80 procent van hun winst uit te keren. We namen er vier op in de selectie: Warehouses Estates Belgium, Ascencio, Immo Moury en Aedifica. Voor Aedifica geldt bovendien een voordeeltarief voor de roerende voorheffing, omdat het bedrijf meer dan 60 procent van zijn vastgoedportefeuille investeert in huisvesting van senioren. U betaalt slechts 15 procent roerende voorheffing op de dividenden in plaats van 30 procent.

De roerende voorheffing steeg de voorbije jaren fors, wat het nettodividendrendement afroomt. Voor sommige aandelen waarvoor een gunstregime gold, is er sprake van een verdubbeling van de roerende voorheffing op enkele jaren tijd. Enkele jaren geleden zou u nog toegekomen zijn met een beleggingsportefeuille van ruim 300.000 euro. Dat ligt niet enkel aan de belastingdruk. Het brutodividendrendement ligt ook lager dan enkele jaren geleden, omdat aandelen duurder noteren.

Met deze aandelen verdient u 1000 euro per maand

Lees ook: Met deze fondsen verdient u 1000 euro extra per maand

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content