Marc Leemans (Bank Degroof): “Resultaten AB-InBev iets zwakker dan verwacht”

Op 4 april maakte AB-InBev de kwartaalcijfers bekend. Dit waren de hoogtepunten van het voorbije kwartaal:

*Opbrengstengroei: De onderneming heeft in het kwartaal een sterke opbrengstengroei gerealiseerd van 5,6%, en de opbrengsten per hl kenden een stijging met 6,1%, onder invloed van een aanhoudende focus op premiumisatie van het portfolio en de initiatieven inzake opbrengstenbeheer. Bij een constante geografische basis (d.i. de impact van snellere groei in landen met lagere opbrengsten per hl buiten beschouwing gelaten) zijn de opbrengsten per hl intern met 6,8% gestegen.

• Volumeprestaties: De totale volumes daalden met 0,4%, maar het volume eigen bieren is nagenoeg stabiel gebleven. De biervolumes zijn in alle zones met uitzondering van Noord-Amerika gestegen, terwijl de volumes niet-bieren een daling met 1,6% kenden.

• EBITDA: De EBITDA steeg met 10,4% op absolute basis en met 6,5% op interne basis tot 3 408 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 37,9% in 1Q11 tegenover 37,1% in 1Q10, een stijging met 31 basispunten op interne basis.

• Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van

eigenvermogensinstrumenten van AB InBev kende een stijging met 29,7% tot 1 156 miljoen USD in 1Q11 vergeleken met 891 miljoen USD in 1Q10, wat een weerspiegeling is van een sterk operationeel resultaat en lagere netto financiële kosten.

• Winst per aandeel: De genormaliseerde winst per aandeel (WPA) steeg met 30,4% van 0,56 USD tot 0,73 USD.

Marc Leemans (Bank Degroof): “De resultaten van AB-InBev waren iets zwakker dan verwacht. Ik handhaaf een advies accumulate.” (*)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content