Lage waardering Amerikaanse beurzen laat verder opwaarts potentieel toe

Het uiteindelijke doel bij het opstellen van voorspellende conjunctuurindicator is volgens professor Stefan Duchateau het mogelijk maken van prognoses voor de groei van de reële economie om – indien gewenst – de nodige bijsturingen te kunnen aanbrengen.

Uit de gecombineerde ISM index blijkt een vrij gelijklopend beeld tussen de reële groei van het Amerikaanse BNP en de vooropgestelde prognose.

Hieruit moet volgens professor Stefan Duchateau ook worden afgeleid dat de groeicijfers voor het vierde kwartaal van 2012 zich in de buurt van een ontgoochelende 1 tot 1,5% zullen bevinden.

Dit is ruim beneden het groeipotentieel van de Amerikaanse economie en is weliswaar niet van aard om inflatoire spanningen uit te lokken maar zeker ook niet om substantiële werkgelegenheid te creëren.

Verwachtingen qua bedrijfsresultaten mogen niet te hoog gespannen zijn

Prognoses van Internationale onderzoeksinstituten wijzen op gelijkaardige cijfers en ondersteunen hiermee de recente beslissingen van de Amerikaanse Federale Bank om de economie op basis van monetaire injecties verder te gaan stimuleren.

De gecombineerde ISM-indicator vertoont ook een sterke overeenkomst met de evolutie van de Amerikaanse bedrijfsresultaten.

De zeer sterke prestaties in het verleden hebben volgens professor Stefan Duchateau de Amerikaanse winstcijfers op een recordniveau gebracht.

De ISM-indicator geeft enerzijds aan dat voor de onmiddellijke toekomst geen vrees moet bestaan voor een terugval van deze cijfers, zeker in het perspectief van toenemende productiviteit die zelfs een verbreding van de marges moet helpen ondersteunen.

Anderzijds zijn hooggespannen verwachtingen over het groeiritme van deze winstcijfers evenmin aan de orde. Een bescheiden prognose van 5% groei op jaarbasis lijkt meer realistisch.

Gegeven de zeer lage waarderingsniveaus van de Amerikaanse beurs, is dit echter voldoende om een verdere, geleidelijke, herstelfase van de aandelenkoersen te ondersteunen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content