Gemengde resultaten voor Vastned Retail

Vastned Retail rapporteerde gemengde resultaten. Het directe resultaat nam met 7,3% af tot EUR 29,3 miljoen. Dit was beter dan verwacht.

Daarnaast waren de huurinkomsten ook beter dan verwacht, met EUR 64,4 miljoen. De like-for-like huurinkomsten daarentegen namen met 1,7% af en stelden teleur. ABN Amro is verkoper.

De bezettingsgraad daalde van 95% aan het einde van 2012 tot 93,8%. De bezettingsgraad nam af in alle landen, behalve in Frankrijk.

De herwaardering van de kernportefeuille was positief (+0,8%), maar de totale portefeuille daalde met 0,7% en kwam uit op EUR 12,9 miljoen negatief.

Vastned wil de niet-kernonderdelen verkopen voor EUR 200 miljoen voor het einde van 2015. Het bedrijf heeft al voor EUR 165 miljoen verkocht. Hierdoor is de LTV-ratio gedaald van 44,9 % naar 41,5 %.

De aangepaste (EPRA) Net Asset Value (NAV) daalde in de laatste zes maanden met EUR 3,41 tot EUR 47,19.

In de outlook geeft Vastned aan dat het nog steeds vast blijft houden aan het doel om meer vastgoed te bemachtigen in duurdere winkelstraten.

Vastned wil dit aandeel vergroten naar 65%, met een LTV tussen de 40 tot 45%. Voor 2013 verwacht Vastned een dividend van EUR 2,55 uit te keren, net als in 2012.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content