Gemengde fondsen: vaak dekt de vlag de lading niet

© iStock

Gemengde fondsen zijn momenteel razen populair en in België alleen al kan je er meer dan 360 kopen. Maar de praktijk leert dat de naam die erop gekleefd wordt (bijvoorbeeld neutraal) niet altijd even betrouwbaar is. Hoe maak je de juiste keuze?

‘Gemengde’ fondsen

Het grootste deel van de fondsen op de markt bestaan traditioneel uit aandelen- en obligatiefondsen. Maar door de lage rente zijn ook gemengde fondsen heel populair op dit ogenblik. Gemengde fondsen beleggen immers in zowel aandelen, obligaties en andere activa zoals cash en soms zelfs vastgoed.

Kortom, deze gemengde fondsen vormen een goede oplossing om heel gespreid te beleggen volgens je risicoprofiel. Want door bijvoorbeeld een gemengd fonds te kopen van 100 euro, koop je een perfect gespreide portefeuille volgens je profiel.

3 soorten fondsen in theorie

Deze gemengde fondsen kunnen we opdelen in drie soorten, gaande van defensief, over neutraal tot dynamisch. Bij een defensief gemengd fonds ligt het percentage aandelen vaak tussen 30 en 40 procent, bij een neutraal gemend fonds is dat 40 à 60 procent en bij een dynamisch fonds is dat 70 à 80 procent.

De rest zit vooral in obligaties en wat cash. De fondsbeheerder zal iets meer aandelen in zijn fonds opnemen ten koste van obligaties, als aandelen interessant zijn en omgekeerd als aandelen minder interessant zijn.

In de praktijk zijn er grote verschillen

Er zijn momenteel meer dan 360 verschillende gemende fondsen te koop in België. Bij je keuze is het belangrijk om weten dat binnen elk van die 3 categorieën (defensief, neutraal en dynamisch) er grote verschillen zijn.

De fondsbeheerders hebben immers een zekere marge, die soms heel klein en soms heel groot kan zijn, om hun portefeuilles te laten variëren tussen meer of minder aandelen en obligaties. Kijk daarom ook altijd naar de precieze portefeuilleverdeling (hoeveel procent aandelen, hoeveel procent obligaties) en welke marges de fondsbeheerders maximaal hebben. De vlag “defensief, neutraal of dynamisch” dekken immers niet altijd de lading.

Partner Content