Fortis-aandeelhouders krijgen een jaar tijd om claim in te dienen

© belga

De voormalige Fortis-aandeelhouders die in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de schikkingsovereenkomst die vorige week bindend werd verklaard door het gerechtshof van Amsterdam, krijgen een jaar de tijd om een claim in te dienen.

De gedupeerde Fortis-aandeelhouders die in aanmerking komen moeten voor 28 juli 2019 een claimformulier met ondersteunende bewijsstukken indienen bij de claims administrator, meldt verzekeraar Ageas maandag.

Het claimformulier om een vergoeding aan te vragen is vanaf vrijdag 27 juli beschikbaar op de website FORsettlement.com. De in aanmerking komende aandeelhouders hebben vanaf dan een jaar de tijd om hun dossier in te dienen.

De gedupeerden die uiterlijk op maandag 31 december 2018 een volledig claimdossier met alle noodzakelijke bewijsstukken indienen, hebben recht op een vervroegde uitkering van 70 procent van hun compensatie. Op die 31e december eindigt ook de opt-out periode van vijf maanden die het gerechtshof heeft bepaald.

De gedupeerden die niet door de schikking wensen gebonden te zijn, kunnen in die periode kiezen om niet deel te nemen aan de schikking. Hoe ze dat kunnen doen, staat in de kennisgeving van de verbindverklaring, die zal worden gestuurd naar alle bekende gedupeerden en op 27 juli gepubliceerd zal worden in Belgische en Nederlandse kranten, op FORsettlement.com en op de website van Ageas. Ageas behoudt zich het recht voor om de Fortisschikking te beëindigen indien de opt-outs een bedrag vertegenwoordigen dat hoger ligt dan 5 procent van het schikkingsbedrag van 1,3 miljard euro, klinkt het nog.

Ageas verwijst voor alle relevante informatie over de schikking en de verdere berichten over de timing naar FORsettlement.com. Alle vragen over de schikking kunnen gestuurd worden naar forsettlement@computershare.com.

Partner Content