Delhaize heeft meer dan 102 miljoen aandelen uitstaan

Delhaize publiceerde de informatie vereist in artikel 15, § 1 en 18, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen ingevolge een kapitaalverhoging voortvloeiend uit de uitoefening van warranten door werknemers.

De toestand op 27 september 2013 zag er als volgt uit :

• Totaal maatschappelijk kapitaal: € 51 224 785,00

• Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 102 449 570

• Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 3 167 172

Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content