Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

© AmazingDream (iStock)

Op het kruispunt tussen obligaties en aandelen bieden converteerbare obligaties een aantrekkelijk profiel.

Een converteerbare obligatie is een financieel product dat een bedrijfsobligatie combineert met een conversierecht, waarvan de uitoefening is gekoppeld aan de aandelenkoers van de uitgever. De koers van het onderliggende aandeel bepaalt dus in grote mate de koersevolutie van de converteerbare obligatie. Als de aandelenkoers stijgt tot boven het uitoefeningsniveau, dan zal de converteerbare obligatie zich gedragen als een aandeel. Als het aandeel daarentegen daalt, dan zal de converteerbare obligatie terugvallen op haar obligatiecomponent.

Het rendement van een converteerbare obligatie is altijd lager dan dat van een traditionele obligatie, vanwege het conversierecht dat eraan is gekoppeld. Bedrijven hebben de neiging meer converteerbare obligaties te gebruiken in periodes waarin de obligatierendementen stijgen, zodat ze zich tegen gunstigere voorwaarden kunnen herfinancieren. Er was de afgelopen maanden een zeer sterke activiteit op de Amerikaanse primaire markt als gevolg van de normalisering van het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Volgens Arnaud Brillois, de beheerder van het fonds Lazard Convertible Global, zijn er “sinds begin 2018 meer dan negentig nieuwe converteerbare obligaties uitgegeven in de Verenigde Staten. Dat is uitzonderlijk veel.” Hij geeft ook aan dat liefst 60 procent van die transacties betrekking had op emittenten die nog nooit eerder converteerbare obligaties hadden uitgegeven “en die hebben geprofiteerd van het unieke profiel van converteerbare obligaties om zich tegen voordelige rentevoeten te herfinancieren”.

Paul Levene, de beheerder van het fonds JP Morgan Funds – Global Convertibles Conservative, wijst erop dat de goede prestaties van de Amerikaanse primaire markt ook voor een deel te danken zijn aan een wijziging van de regels over de aftrekbaarheid van rente, die het fiscale voordeel van financieringen via bedrijfsobligaties heeft beperkt. “Dat heeft bepaalde Amerikaanse emittenten ertoe aangezet hun toevlucht te zoeken tot de markt van converteerbare obligaties.”

Voor professionals

De wereldwijde markt van converteerbare obligaties vertegenwoordigt ongeveer 400 miljard dollar aan beheerde activa. Dat is weinig in vergelijking met andere activaklassen. Bovendien hebben de obligaties vaak een korte looptijd – rond drie jaar – en hebben emittenten vaak de neiging de obligaties voor de eindvervaldag terug te betalen. Converteerbare obligaties zullen daarom minder impact ondervinden van de fluctuaties van de tienjarige obligatierente.

Maar het is moeilijk voor privébeleggers om rechtstreeks toegang te krijgen tot de markt van converteerbare obligaties. Emissies op de primaire markt zijn over het algemeen voorbehouden voor institutionele beleggers, zodat het bijna onmogelijk is onmiddellijk een wereldwijd gediversifieerde portefeuille samen te stellen. Bepaalde opkomende markten zijn moeilijk toegankelijk voor particulieren.

Particulieren nemen dus vaak hun toevlucht tot beleggingsfondsen. Die fondsen maken het mogelijk de portefeuille goed te diversifiëren. Hun prestaties kunnen sterk variëren naargelang de gebruikte strategie en naargelang wordt gekozen voor een compartiment dat de kans biedt de prestaties te beschermen tegen schommelingen van de dollar ten opzichte van de euro.

Kwaliteitsbeoordeling

Het fonds dat Arnaud Brillois (Lazard Asset Management) beheert, heeft over de voorbije vijf jaar het beste rendement neergezet, met een gediversifieerde portefeuille van een zeventigtal posities. Het doel van de beheerder is grote risico’s te vermijden door het maximale gewicht van een positie te beperken tot 3 procent. Het accent ligt op de Amerikaanse markt en in mindere mate op Europa. “Azië valt voorlopig uit de boot. Vooral in Japan zijn de emissies nog te duur.”

“Onze voorkeur gaat uit naar bedrijven die lenen om te investeren, veeleer dan naar bedrijven die dure overnames willen financieren of eigen aandelen willen inkopen”, zegt Brillois. Hij wijst er ook op hoe belangrijk het is een team te hebben dat intern de kwaliteit van de emittenten beoordeelt. “Bijna de helft van de emissies heeft geen rating bij ratingbureaus omdat het vaak gaat om middelgrote beurskapitalisaties die geen geld willen uitgeven aan een officiële rating.” Tot slot gaat zijn aandacht ook naar emissies van bedrijven die kans maken op een overname door een ander bedrijf.

Strategieën

Skander Chabbi, de beheerder van het fonds BNP Paribas L1 Convertible Bond Classic, geeft de voorkeur aan Japanse en Amerikaanse converteerbare obligaties. “Beide regio’s beschikken over een positieve winstdynamiek en hun beursmarkten beloven sterk te blijven presteren. Omgekeerd dwingen de vertraging van de economische activiteit in Europa en de onzekerheid over Italië ons ertoe weg te blijven van het oude continent in afwachting van een beter instapmoment.”

Paul Levene van JP Morgan Asset Management focust in de eerste plaats op een goede selectie van bedrijven en op de omzetting van obligaties in aandelen. Zijn portefeuille bevat tussen de 80 en 120 posities, met een rotatiegraad van zo’n 25 procent per jaar.

Waardering

Voor Skander Chabbi van BNP Paribas Asset Management “kun je met converteerbare obligaties profiteren van haussebewegingen op de beursmarkten en tegelijkertijd beschermd te zijn tegen periodes van hoge volatiliteit”. Zolang de stijging van de volatiliteit geleidelijk verloopt, kunnen ze een goed diversificatie-instrument vormen. “In vergelijking met de afgelopen drie jaar is de waardering van de markt opnieuw aantrekkelijk geworden.” Maar hij wijst erop dat we aandachtig moeten blijven voor een mogelijke verslechtering van de kwaliteit van bedrijfsobligaties.

“De stijging van de volatiliteit sinds begin 2018 heeft een positieve impact gehad op de waardering van het conversierecht van converteerbare obligaties. Maar die evolutie wordt nog niet weerspiegeld in de marktprijzen, wat de waardering van de markt van converteerbare obligaties aantrekkelijk maakt”, zegt Paul Levene (JP Morgan Asset Management).

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content