Colruyt schiet energiecoöperatie North Sea Wind te hulp

Colruyt gaat zelf geld investeren in de coöperatieve vennootschap North Sea Wind, waarmee burgers kunnen investeren in windparken op zee. De extra middelen moeten garanderen dat beleggers zeker kunnen zijn van hun rendement.

De energiecoöperatieve werd deze zomer gelanceerd. Door in te stappen in North Sea Wind, kunnen mensen participeren in de offshorewindparken van Parkwind. Het aanbod loopt tot 23 november. Het was de bedoeling van de energiecoöperatieve – mee opgericht door Colruyt en het investeringsvehikel van de familie Colruyt (Korys) – om maximaal 20 miljoen euro op te halen.

Op tien dagen van het einde van de intekenperiode is voor bijna 9 miljoen euro opgehaald, minder dan de helft dus van het beoogde bedrag. In totaal hebben zo’n 4.000 mensen al ingetekend, voor maximaal 5.000 euro. ‘We hebben de lat misschien te hoog gelegd’, erkent Pieter Marinus van North Sea Wind. Bij aanvang van de coöperatieve werd een minimumbedrag vooropgesteld van 10 miljoen euro. Omdat het investeringsproject enkel kan doorgaan indien dat bedrag wordt bereikt, heeft de coöperatieve beslist het minimumbedrag af te schaffen. ‘Hierdoor kan het investeringsproject van de vennootschap zeker doorgaan, ongeacht het bedrag opgehaald’.

Bovendien komt er een extra kapitaalsinjectie door Colruyt en Korys. Ze engageren zich ertoe het opgehaalde bedrag te verhogen tot 15 miljoen euro. Dat moet de investeerders die al ingetekend hebben, verzekeren van hun rendement. Aanvankelijk was sprake van een brutorendement van 4,25 procent in het scenario waarbij 20 miljoen euro zou worden opgehaald. Vandaag is er sprake van een rendement van 4,08 procent.

Door in te tekenen op het aanbod van North Sea Wind, kunnen burgers investeren in windenergie op zee. Concreet wordt met het opgehaalde geld een lening verstrekt aan Parkwind, dat participeert in drie windparken voor de Belgische kust. Een vierde park is in de maak. Parkwind is in handen van Colruyt, Korys en de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Partner Content