CEO Keytrade Bank: ‘Speculatietaks was mokerslag voor actieve belegger’

© Keytrade
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Beleggers mogen hopen dat de beurstaks weer wordt geschrapt, tijdens de lopende begrotingsbesprekingen. “Beleggers en spaarders zijn een verleidelijke prooi, maar het afgelopen jaar heeft getoond dat ook zij hun grenzen hebben”, zegt Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank.

De krant De Tijd kopte vandaag “speculatietaks op de schopstoel”. De belasting op de meerwaarde bij een verkoop van aandelen en aandelenderivaten binnen de zes maanden na aankoop bestaat nog maar sinds begin dit jaar, maar de kans is reëel dat de belasting weer wordt afgevoerd. Mogelijk komt er een hogere taks op beursverrichtingen of een nieuwe transactietaks (tobintaks) in de plaats. Als de speculatietaks toch wordt behouden, zal er wellicht aan gesleuteld worden.

We stelden enkele vragen aan Thierry Ternier, de CEO van Keytrade Bank die samen met elf andere beursvennootschappen aan de alarmbel trok over de speculatietaks, in het kader van een evaluatie van het beleid van de regering Michel I.

Jullie hebben alarm geslagen over de desastreuze impact van de speculatietaks op jullie business. Is daar het grootste leed geleden? Beginnen beleggers opnieuw te handelen?

CEO Keytrade Bank: 'Speculatietaks was mokerslag voor actieve belegger'

Thierry Ternier: “Neen, we zien daar helaas nog geen verbetering, ik heb de indruk dat de actieve belegger de handdoek in de ring heeft gegooid.”

“Mensen willen een minimum aan zekerheden voordat ze geld beleggen. Je maakt een afweging tussen risico en potentieel rendement, maar die oefening wordt ongelooflijk ingewikkeld als de spelregels op een jaar tijd volledig kunnen veranderen. Er was al een vertrouwensbreuk door de verdubbeling van beurstaksen en de opeenvolgende stijgingen van de roerende voorheffing, maar de echte mokerslag kwam na de invoering van de speculatietaks. Toen gaven actieve beleggers echt aan: “Voor ons hoeft het niet meer in België.””

Heeft de regering geluisterd naar jullie verzuchtingen?Of vrezen jullie nog extra maatregelen die beleggers zullen treffen?

Ternier: “We moeten afwachten, de oefening voor de regering is niet evident. De ministers moeten nu op zoek naar meer dan 4 miljard. Ter herinnering : de speculatietaks moest oorspronkelijk iets meer dan 30 miljoen opbrengen. Zoals we voorspeld hadden droogde de beurshandel op en lagen de inkomsten uit de taks op beursverrichtingen daardoor veel lager. De speculatietaks heeft geld gekost en had vooral een ideologische symboolwaarde. Het is veel eenvoudiger om belastingen te verhogen dan zelf te besparen. Beleggers en spaarders zijn een verleidelijke prooi, maar het afgelopen jaar heeft getoond dat ook zij hun grenzen hebben. We hopen in elk geval dat er nu wel geluisterd zal worden.”

Merken jullie als onderneming ook een positieve impact van het gevoerde sociaaleconomisch beleid van de regering Michel? Zo ja, de welke?

Ternier: “We merken als onderneming weinig van de taxshift. De hele financiële sector kreunt onder de uitdagingen waarvoor we geplaatst worden. Met onze nieuwe aandeelhouder hebben we dit jaar heel ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Keytrade Bank zit – gelukkig – nog in een scenario van groei, maar dat is meer door keuzes die we maakten in het verleden dan door het beleid van de regering. “

Merkte u een trendbreuk met het beleid van de regering Di-Rupo?

Ternier: “Als marktleider in België kunnen we alleen maar vaststellen dat deze rechtse regering voor de belegger geen zegen was en eerder naar linkse recepten heeft gegrepen om de rekeningen te laten kloppen.”

Welke maatregelen miste u?

Ternier: “De Belgische burger verliest jaarlijks 5 miljard euro van zijn spaargeld door de lage rente en inflatie. Het spaarboekje vervult zijn beloofde rol niet meer. Het is een noodzakelijke buffer voor tegenslag, maar bouwt geen vermogen meer op. Teveel mensen zijn zich niet bewust van de gevolgen op lange termijn.”

“Je kan niet verwachten dat elke burger die analyse begrijpt, maar het is de rol van de overheid om daar op te wijzen en burgers te informeren. Nu lijkt alles erop gericht om mensen bang te maken van financiële markten. Een gebalanceerd, feitelijk politiek discours kost geen geld en het heeft op lange termijn een gigantische impact. Daar hebben we als burgers recht op.”

Partner Content