Bpost slaat twee vliegen in één klap

Koen Van Gerven, CEO van bpost © belga
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

De overname van het Amerikaanse Radial, voor een ondernemingswaarde van 820 miljoen dollar, helpt bpost om met e- commerceactiviteiten het inkomstenverlies van de brievenpost te compenseren. En bpost wordt meteen een stuk internationaler. Een toelichting in drie vragen.

Waarom doet bpost deze grote overname?

Met de acquisitie van het Amerikaanse Radial, voor een ondernemingswaarde van 820 miljoen dollar, slaat bpost twee vliegen in één klap. Vooreerst krijgen de e-commerceactiviteiten (de pakjesdienst) een sterke boost. De klassieke postactiviteiten van de brievenbedeling daalt structureel door het massale gebruik van e-mail.

In het tweede kwartaal bijvoorbeeld viel het binnenlandse postverkeer nog terug met 6,7 procent, doordat de betalende brievenpost met maar liefst 9,9 procent was achteruitgegaan en maar gedeeltelijk werd gecompenseerd door een hoger volume aan reclamepost (+4,5%).

Die terugval kostte bpost 20 miljoen euro omzet. Dat moet het compenseren door meer pakjes te vervoeren. In het tweede kwartaal was er een sprong van 25 procent in volumes en 19 procent in omzettermen. Daardoor was de omzet uit pakjes wel tot ongeveer de helft van de brievenpost opgelopen, maar kon e-commerce het inkomstenverlies van de brievenpost nog niet volledig goedmaken.

Daar zal dus verandering in komen, want Radial draait rond 1 miljard dollar aan omzet met 306 miljoen leveringen aan retailklanten. Bpost zelf boekte vorig jaar een omzet van 2,7 miljard euro.

Daarnaast krijgt bpost een veel internationaler karakter, wat ook een doelstelling was. Bpost krijgt eensklaps een betekenisvolle plek op de grote Amerikaanse markt. Het was eerst de ambitie te groeien in e-commerce door PostNL over te nemen, maar ondanks meerdere pogingen ging die deal niet door. Radial is het alternatief dat bpost nog internationaler moet maken.

Hoe gaat bpost de overname financieren?

Bpost heeft al enkele jaren een sterke balans. Zo had het postbedrijf halfweg dit jaar een nettokaspositie van 600 miljoen euro, omdat het er aanhoudend in slaagt mooie positieve vrije kasstromen (167 miljoen euro in het eerste halfjaar) te genereren en toch ook een mooi dividend uit te keren.

Bpost hoeft dus geen grote maneuvers uit te halen om die acquisitie te financieren. Eerst werkt met brugfinanciering, maar de deal zal uiteindelijk worden betaald met de stevige kaspositie en een aantal bijkomende leningen. We verwachten ons eigenlijk niet aan een publieke kapitaaloperatie.

Waarom zakt de beurskoers van bpost op de aankondiging?

De marktreactie is opvallend negatief, al klopt het strategische plaatje en is er geen kapitaalverhoging nodig met een verwatering van de bestaande aandeelhouders. Ook ten tijden van de mogelijke deal met PostNL zagen we dat er bij een aantal aandeelhouders ongerustheid was over het handhaven van het fraaie dividend na een grote overname.

Die vrees is wat ons betreft ongegrond. Zoals gezegd zijn de huidige activiteiten van bpost voldoende rendabel om het dividend op peil te houden (1,31 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2016 of 5,5% brutodividendrendement).

Wat meer een reden is voor twijfel, is dat Radial een veel lagere rendabiliteit heeft dan bpost. Zo bedraagt de ebitda-marge (de verhouding tussen de bedrijfskasstroom en de omzet) slechts 7 procent bij Radial, tegenover ruim 20 procent bij bpost. Dus zal de winststijging zeker de eerstvolgende jaren procentueel een stuk lager liggen. Toch heeft bpost een hogere dan de eigen waardering betaald. Er is met andere woorden in de prijs rekening gehouden met de verwachte groei en rendabiliteitsverbeteringen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content