Betaal je binnenkort opnieuw ‘amper’ 15 procent roerende voorheffing voor beleggingen in vastgoedvennootschappen?

© iStock

Wie vandaag een coupon van 3 procent of meer wil krijgen, komt bijna automatisch terecht bij ‘papieren vastgoed’. Van dit brutorendement gaat wel nog 27 procent roerende voorheffing af, maar dat wordt wellicht 15 procent voor bepaalde vastgoedvennootschappen.

Vastgoedvennootschappen: nu 27 procent roerende voorheffing

Door de historisch lage rente zijn beleggingen in zogenaamde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s afgekort en vroeger vastgoedbevaks genoemd) momenteel heel populair omwille van hun hoge coupon. Tot eind 2015 waren sommige van deze GVV’s onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent, waardoor je netto meer overhield. Maar sinds begin 2016 is jammer genoeg het algemeen tarief van 27 procent roerende voorheffing van toepassing.

Terug naar 15 procent roerende voorheffing?

Minister van Financiën Van Overtveldt gaat echter aan de regering voorstellen om de roerende voorheffing vanaf 1 januari 2017 opnieuw te verlagen naar 15 procent voor dividenden van bepaalde GVV’s. Je houdt dan netto 85 procent over in plaats van 73 procent, wat toch een belangrijk verschil is voor GVV’s die doorgaans een hoog dividend geven.

Voor welke vastgoedvennootschappen 15 procent roerende voorheffing?

De nieuwe de gunstregeling van 15 procent roerende voorheffing zou echter enkel van toepassing zijn op GVV’s die zich richten op minstens 60 procent zorgvastgoed. Momenteel gaat het om Aedifica, dat voor 74 procent in zorgvastgoed belegt, en Care Property Invest, dat voor 100 procent in zorgvastgoed belegt. Een vastgoedvennootschap zoals bijvoorbeeld Cofinimmo, dat voor 43 procent belegt in zorgvastgoed valt dus (voorlopig) uit de boot.

Partner Content