Belgische conjunctuurbarometer zit nog steeds in dalende trend

De conjunctuurbarometer van de NBB is, na een kortstondige opflakkering in juli, in augustus volgens Belfius Research opnieuw ietwat gedaald (van -11,3 naar -11,8 punten).

Met uitzondering van de verwerkende nijverheid, waar een tweede opeenvolgende geringe verbetering werd opgetekend, verslechterde het conjunctuurbeeld in de overige bevraagde bedrijfstakken.

In de handel nam, na vier maanden van toegenomen optimisme, het vertrouwen het sterkst af. De handelaars verwachten een terugval van de vraag en zouden hun bestellingen bij leveranciers fors terugschroeven.

In de bouw is het herstel van de twee voorgaande maanden nagenoeg uitgewist, vooral als gevolg van een negatieve ontwikkeling van de orderbestanden.

In de dienstverlening aan bedrijven was de achteruitgang volgens Belfius Research overwegend toe te schrijven aan beduidend minder gunstige vooruitzichten m.b.t. de marktvraag.

Curve blijft neerwaarts georiënteerd

De versteviging van het conjunctuurklimaat in de verwerkende nijverheid was het gevolg van gunstigere inschattingen van de orderbestanden en het peil van de voorraden.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft in lichte mate neerwaarts georiënteerd.

De regionale gegevens van de synthetische curven die beschikbaar zijn, vertonen per sector geen wezenlijke verschillen tussen de gewesten, tenzij voor de bouwsector tijdens de jongste maanden, waar de evolutie gunstiger was in Wallonië dan in Vlaanderen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content