Belgische buitenlandse handel overschrijdt niveau van voor de crisis

Na een zware periode bij aanvang van de crisis, groeit de Belgische buitenlandse handel weer en werd zelfs het niveau van voor de crisis overschreden.

Dit blijkt uit een nieuwe studie van ING België over de Belgische goederenexport. De studie geeft weer in welke mate de sectorale en geografische structuren van de Belgische export veranderd zijn. Hierdoor wijzigen de groeimotoren voor de toekomst snel wijzigen.

Tussen de eerste helft van 2008 en de eerste helft van 2012 nam de waarde van goederenexport toe met 6%. De groei van de export verliep echter niet homogeen.

De geografische diversificatie die de laatste tien jaar wordt waargenomen, is versneld is tijdens de crisis: de export naar de eurozone blijft het leeuwenaandeel vormen (57%), maar daalde met niet minder dan vijf procent in vier jaar tijd. De groei van de export is dus grotendeels te danken aan uitvoer naar emerging markets en Noord-Amerika.

Samenstelling van de export is veranderd

Ook de samenstelling van de export naar de eurozone veranderde volgens ING België in de loop van de Europese crisis. De export naar de omringende landen is de laatste vier jaar met 20% gekrompen, een fenomeen dat overigens de correctie van de handelsbalans in die landen illustreert.

Op sectoraal vlak werd de exportgroei tijdens de crisis ondersteund door de belangrijkste exportsectoren (farma, diamant, voeding, aardolie), terwijl bepaalde industriële sectoren (metallurgie, machines) de gevolgen van een sterk verlaagde conjunctuur ondervonden.

De vertraging in een aantal sectoren (automobiel en textiel) is de laatste vijf jaar bovendien sterker geworden.

De hele crisis door bleef de Belgische handelsbalans deficitair, voornamelijk door de hoge olieprijzen. De handelsbalans herstellen onder druk van constant hoge olieprijzen blijft een grote uitdaging voor de Belgische buitenlandse handel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content