Belgische beleggingsfondsen bereiken nieuw record

© Getty Images

De markt van de Belgische beleggingsfondsen heeft in het derde kwartaal van vorig jaar opnieuw de kaap van 200 miljard euro gerond. Met 201,9 miljard euro werd een nieuw record bereikt. Dat blijkt vrijdag uit statistieken van sectorfederatie Beama.

De totale netto activa namen tijdens het derde kwartaal toe met 3,1 miljard euro, of 1,6 procent. Ongeveer twee derde van de stijging is het gevolg van nieuwe inschrijvingen op de fondsen, dus van nieuwe beleggingen, zegt de federatie. De rest heeft te maken met koerswinsten die de fondsen boekten.

In het derde kwartaal van 2018 hadden de fondsen al eens de 200 miljard euro net bereikt. In de laatste maanden van dat jaar volgde echter een zware terugval. Die is intussen weggewerkt. De grootse stijging (+2,7 procent in het derde kwartaal) was er bij de fondsen die voornamelijk beleggen in producten die geen vaste rente opleveren, zoals aandelenfondsen. Het nettoactief van de fondsen die vooral beleggen in vastrentende effecten, zoals obligaties, daalde daarentegen met 2,7 procent. Er werd wel meer op dergelijke fondsen ingetekend, maar koersverliezen leidden tot de daling.

De grooste categorie is nog altijd die van de gemengde fondsen. Die steeg in het derde kwartaal met 2,5 procent en nadert stilaan de 100 miljard euro (eind september: 98,7 miljard euro). Binnen deze groep worden pensioenspaarfondsen steeds populairder. Zij bereikten een nieuw record van 20,4 miljard euro.

Partner Content