Beleggers moeten dit kwartaal rekening houden met schommelingen

traders op wall street © Belga
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Analisten van de grootbanken en vermogensbeheerders kijken optimistisch naar de tweede jaarhelft, maar zien ook risico’s die financiële markten flink door elkaar kunnen schudden. Trends verzamelt de voornaamste inzichten uit de beursverwachtingen voor de rest van het jaar.

Als er iets is waar beleggers zich in de tweede jaarhelft aan mogen verwachten, is het meer volatiliteit. Er zijn nog te veel economische en monetaire onzekerheden, waardoor het moeilijk voorspellen is waar het met de beurzen naartoe gaat. Welke de algemene richting van beurskoersen ook zal zijn, opwaarts of neerwaarts, het zal niet in een rechte lijn gaan. Verwacht veel tussentijdse piekjes en dalletjes.

Het slappe inflatiekoord

De belangrijkste factor om in de gaten te houden is de inflatie. Er blijft veel twijfel over hoe die zich zal ontwikkelen. De consensus onder centrale bankiers, economen en analisten blijft dat de inflatiestijging van de jongste maanden tijdelijk is. Die zou vooral ingegeven zijn door het contrast met de extreem lage inflatiecijfers tijdens dezelfde periode vorig jaar en door de problemen in de toeleveringsketens van enkele basismaterialen en grondstoffen. De obligatiemarkten wereldwijd lijken ook aan te geven dat de inflatieopstoot van voorbijgaande aard is.

De bedrijfswereld daarentegen houdt er rekening mee dat een deel van de prijsstijgingen wel eens permanent kan zijn. Dat viel onder meer de analisten van UBS Asset Management en Bank of America op tijdens het recente resultatenseizoen. Veel bedrijfsleiders gaan ervan uit dat de hogere prijzen die ze nu moeten absorberen en doorrekenen aan hun klanten blijvend zijn.

Afgelopen woensdag kregen we een zoveelste inflatieverrassing, weliswaar een kleintje, toen het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics de Amerikaanse inflatiecijfers voor juli bekendmaakte. De consensus was dat die de kentering naar beneden zouden inzetten. De inflatie voor juni kwam op 5,4. Analisten verwachtten voor juli dat het 5,3 zou zijn, een minimale daling weliswaar. In tegenstelling tot die verwachting, kwam het voor juli opnieuw op 5,4. Het blijft dus wachten op de cijfers voor augustus om te weten of een neerwaartse trend wordt ingezet. Als die er niet komt, zullen ze in de bestuurskamers van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, beginnen zweten.

De hamvraag voor de tweede jaarhelft is immers: hoe zal de Fed reageren als de komende maanden het prijspeil onverwacht hoog blijft? Toen de Fed tijdens haar meeting in juni liet uitschijnen misschien vroeger dan verwacht haar beleidsrente te verhogen, zorgde dat voor tumult op de financiële markten. Grondstoffenprijzen daalden, langlopende overheidsobligaties stegen en het groeisegment van de aandelenmarkten zwalpte. Het feit dat de Fed zei al in 2023 de rente te verhogen in plaats van in 2024, zoals de markten dachten, zorgde voor een kleine correctie op de beurzen.

De onzekerheid over het toekomstige beleid van de centrale banken blijft en dus zal de volatiliteit op de financiële markten de komende maanden hoog blijven. Beleggers hebben de volgende Fed-meeting in september met stip aangeduid. Daarin zal de bank misschien aankondigen wanneer ze haar opkoopprogramma van obligaties zal terugschroeven. De periode voor en na die aankondiging zal voor deining zorgen op de markten.

De huidige stierenmarkt is stevig gestut door het soepele geldbeleid van de afgelopen twaalf jaar. Alleen al het vooruitzicht dat de centrale banken dat zullen terugschroeven, zal de komende maanden voor veel schommelingen zorgen. Centrale bankiers moeten een delicaat evenwicht zien te vinden. Als ze hun beleid te vroeg verkrappen, dreigen ze de economische heropleving te versmachten. Laten ze inflatie te ver doorschieten, zullen ze op een gegeven moment steviger moeten ingrijpen.

Stierenmarkt nog niet ten einde

Ondertussen loopt het resultatenseizoen van de eerste jaarhelft op zijn einde. In alle geavanceerde economieën hebben de beursbedrijven de verwachtingen van analisten gehaald of zelfs overtroffen. De economische heropleving na de covid-pandemie is dus wel degelijk aan de gang. Op sommige plaatsen zit die misschien zelfs al op of over haar piek. In China vertraagt de groei en in de VS kwam die onder de verwachtingen uit. In de VS zal het afwachten zijn hoe de huishoudens, werknemers en een deel van de bedrijven zullen reageren wanneer de rechtstreekse steunmaatregelen worden afgebouwd. Anderzijds is er nog veel stimulusgeld op komst dankzij de infrastructuurplannen van president Joe Biden.

China zit al over de piek van zijn cyclus en gaat de fase in van hogere inflatie en daarna hogere rentes. De VS zit tegen of op de piek. Europa en Japan zitten nog in de middenfase van economische expansie waarin inflatiecijfers nog hoger kunnen en de centrale bank nog niet aan renteverhogingen toe is.

Zoals gezegd denken bedrijfsleiders dat de inflatie structureel hoger zal zijn. Bedrijven die hogere productieprijzen en loonkosten kunnen doorrekenen aan hun klanten, zullen het dan beter doen dan concurrenten die hun winstmarges laten wegvreten door hogere inputkosten. Dat, in combinatie met de onzekerheid over de toekomstige renteniveaus en economische groei, maakt actief beheer en gerichte aandelenselectie belangrijk om in de komende periode bovengemiddelde rendementen te halen en het risico te beperken. Blootstelling aan de bredere aandelenmarkt alleen zal niet langer voldoende zijn voor sterke rendementen, ook al is dat de afgelopen twaalf jaar wel het geval geweest.

Sinds eind vorig jaar hebben waardeaandelen het beter gedaan dan groeiaandelen. Klassieke sectoren zoals de industrie, bouw en transport profiteerden meer van de heropening van de economie dan technologie. Waardeaandelen hebben de jongste weken wat gas teruggenomen. Of ze de tweede helft van 2021 opnieuw beter zullen presteren, zal afhangen van het inflatie- en renteklimaat. Groeiaandelen hebben het de afgelopen tien jaar uitzonderlijk goed gedaan omdat de economische groei, de rente en inflatie historisch laag waren. Als we terug naar die omgeving gaan, zullen ze dat weer doen. Als de relance echter langer doorzet, de inflatie hoger gaat en centrale banken sneller moeten verkrappen, dan krijgen waardeaandelen opnieuw wind in de zeilen.

Over het algemeen gaan de meeste analisten en investeringsbanken ervan uit dat de aandelenmarkten het in de tweede jaarhelft nog goed zullen doen, hoewel veel van economisch goede vooruitzichten al in de aandelenprijzen zit.

Corona endemisch, maar controleerbaar

Dan is er nog het verdere verloop van de corona-pandemie. De meer besmettelijke deltavariant doet de besmettingen stijgen, en in sommige landen waar de vaccinatiegraad laag is ook de ziekenhuisopnames. De situatie is nog niet zo erg als vorig najaar, maar als de ziekenhuisopnames zouden stijgen en de schrik de beleidsmakers aanmaant om nieuwe maatregelen te nemen, kan dat druk zetten op de relance.

Het lijkt er steeds meer op dat corona endemisch wordt, dat het virus dus zal blijven circuleren en dat groepsimmuniteit via vaccinaties niet meer zal lukken. Het blijft dus een economisch risico, maar veel beperkter dan voordien.

Kortom, centrale banken die te vroeg hun beleid verkrappen, bedrijven die onder de winstverwachtingen blijven of een nieuwe opstoot van de coronapandemie zijn de grootste risico’s die de algemene opwaartse economische en beurstrend een knauw kunnen geven in de komende maanden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content