Steven De Punt

‘Beleggers liggen niet wakker van duurzaamheid, wel van rendement’

Steven De Punt Partner Fortuna Financial Group

Voor beleggers geldt meestal maar één ding: rendement. Hoe dat wordt behaald, is van secundair belang. Ecologie en duurzaamheid zijn oké, maar enkel als er ook rendement aan kan worden gekoppeld. Dat zegt Steven De Punt van Fortuna Financial Group.

Europa wil dat een groter deel van het spaargeld richting duurzame beleggingen vloeit. In België ligt het marktaandeel van duurzame beleggingen amper tussen 5 en 10 procent. Logisch, want de huidige generatie beleggers, meestal 50-plussers, is niet opgegroeid met de factor duurzaamheid. De aanstormende generatie vermogenden zal meer oren hebben naar ESG-factoren (ecologisch, sociaal en goed bestuur). In Frankrijk was er al een ISR-Label dat fondsbeheerders beoordeelt op het gebied van verantwoordelijke en duurzame investeringen. In principe is elke beheerder daar in mindere of meerdere mate mee bezig. Niemand kan het zich nog permitteren daar geen aandacht aan te besteden.

Marketing

Maar heel wat financiële instellingen gebruiken de term ‘duurzaam’ als een marketingsausje. Het aantal echt duurzame producten is eerder beperkt. De minimumnorm voor financiële producten van de bankenfederatie Febelfin is een stap in de goede richting, maar aan de definitie van de term duurzaamheid en de bijbehorende normen is nog sleutelwerk. Zo kan ‘een groen fonds’ dat zich uitsluitend richt op het milieu geen label krijgen en fondsen die voor 9 procent uit wapens, tabak, steenkool bestaat wel. Dat is absurd.

Welke parameters bepalen of een fonds duurzaam is? Mogen beheerders nog investeren in Arcelor Mittal, dat staal levert aan de wapenindustrie? Of in Barco, dat gps-technologie levert die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt? Het volledig in kaart brengen van het traject van goederen en diensten is bijna onbegonnen werk in een geglobaliseerde wereld. Waar stopt of begint de duurzaamheid van een bedrijf en hoe vertaalt zich dat in een investeringsbeleid voor duurzame beleggers?

Beleggers liggen niet wakker van duurzaamheid, wel van rendement

Is Umicore een duurzame investering? Zijn kernactiviteit is recyclage, wat duidelijk een duurzaam karakter heeft, maar het proces zelf is niet meteen ecologisch. Voorts zet het bedrijf ook in op de ontwikkeling van batterijtechnologie, wat onze toekomstige, duurzame samenleving ten goede komt. Toch is de productie en de recyclage van batterijen niet onbesproken. En al zeker niet het mijnen van de grondstoffen die daarvoor worden aangewend. Dat alles maakt van Umicore niet onmiddellijk het meest ecologische bedrijf ter wereld. Maar het draagt wel erg duidelijk zijn steentje bij in het bredere duurzame debat en dus hoort het bedrijf wel thuis in een gediversifieerde en duurzame portefeuille.

Mentaliteit

Het initiatief van Febelfin is een goed initiatief vanuit de sector. Maar beleggingsadviseurs en vermogensbegeleiders hebben ook een rol te spelen om de mentaliteit van de Belgische belegger te wijzigen. Wij hebben een begeleidende en richtinggevende rol te spelen in het samenstellen van de portefeuille, zonder betuttelend te zijn.

Europa vraagt vermogensbeheerders beleggers te vragen naar hun voorkeuren in duurzaamheid, en dat financiële producten transparanter worden over duurzaamheidseffecten. Maar het overgrote deel van de beleggers zal pas overgaan tot het nemen van duurzame keuzes indien dat ook fiscaal wordt ondersteund. Denk aan de zonnepanelen en de elektrische wagens. Slechts enkelingen kiezen daar echt vanuit een ideologisch perspectief voor. Bij beleggingsproducten geldt hetzelfde. Ecologie en duurzaamheid zijn oké. Maar enkel als er ook rendement aan kan worden gekoppeld.

Partner Content