Beleggen in Europese aandelen: ‘Staar je niet blind op records’

© Getty Images/iStockphoto
Jasper Vekeman medewerker Trends en Moneytalk 

Het zijn verwarrende tijden voor beleggers. De wereld oogt hoogst onzeker, maar de koersen waren zelden zo hoog. “Het dividendrendement is een veel belangrijkere kracht achter de aantrekkelijkheid van de beurzen”, zegt Valentijn van Nieuwenhuijzen, het hoofd van de multi-assetfondsen van NN Investment Partners.

De volatiliteit op de markten daalde deze maand naar een dieptepunt, en dat maakt de beleggers onrustig. Valentijn van Nieuwenhuijzen adviseert te focussen op de economie, en die oogt best sterk. “Dat is de belangrijkste verklaring waarom de markten zo kalm en positief zijn”, zegt de strateeg die verantwoordelijk is voor de gemengde fondsen van NN Investment Partners.

NN – kort voor Nationale Nederlanden – is de vermogensbeheerder die enkele jaren geleden werd afgesplitst van ING. Die opdeling was een voorwaarde voor de overheidssteun die de bank had ontvangen tijdens de crisis. NN beheert zo’n 200 miljard euro, waarvan 18 miljard uit ons land, maar het is toch geen vertrouwde naam. “ING is een wereldwijd merk. NN is minder bekend, zeker internationaal. Het zal nog wel een tijdje duren voor we weer dezelfde naamsbekendheid hebben”, beseft Van Nieuwenhuijzen, die in Brussel was voor een conferentie over de toekomst van Europa.

De VIX-index, de angstbarometer van de markten, dook eerder deze maand naar een historisch dieptepunt. We leven toch allesbehalve in een risicoloze wereld?

Na een lange periode van renteverlagingen en onconventionele maatregelen zitten we nu op een keerpunt”

VALENTIJNVAN NIEUWENHUIJZEN. “De markten begrijpen heel goed dat er een groot verschil bestaat tussen politieke en economische risico’s. De economie is het afgelopen jaar wereldwijd sterk verbeterd. De werkloosheid is het laagste sinds de financiële crisis, de groei is breder gedragen en de bedrijfswinsten in Europa zijn het afgelopen kwartaal met meer dan 20 procent toegenomen. Nog een verschil is dat analisten hun verwachtingen vanaf begin dit jaar nog niet hebben bijgesteld. De markten hebben gewoon geleerd dat de politiek de mensen bezighoudt, maar de economie niet uit haar lood slaat.”

Sluipt er toch niet een vorm van zelfgenoegzaamheid in de markten? Na de verovering van de Krim door Rusland zagen we nog een week markttumult, na de brexit twee dagen, en na Trump maar een halfuur meer. Nu lijkt niets de belegger nog te verontrusten.

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Er is wel wat zelfgenoegzaamheid, vooral op de Amerikaanse aandelenmarkten. Dat is een reden om onze aandelenposities een beetje terug te schroeven. Wij geloven heel erg in de psychologie van de markt. In een analyse is die even belangrijk als de fundamenten. Maar je moet wel verder kijken dan de volatiliteit. De bredere evolutie op de markt telt: hoe zitten partijen gepositioneerd? Waar stroomt geld naartoe? Waar wordt er weggehaald? Dat zegt allemaal niet zoveel over de economie, of over waar de beurs over een jaar staat, maar het helpt wel de kans in kaart te brengen dat er een correctie komt.”

Is het gebrek aan volatiliteit een reden tot ongerustheid voor u? Is dit de stilte voor de storm?

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Er zal best weleens opnieuw een storm komen. Maar wanneer? Misschien blijft het wel nog twee jaar lekker weer, maar het kan ook dat die storm morgen al losbreekt. Wij hebben niet de illusie dat we zoiets kunnen voorspellen. Het is vooral een kwestie van snel bijsturen, het zeil oprollen en de koers verleggen, zodat je niet omslaat. Als je denkt dat je het weer kunt voorspellen en er perfect doorheen kunt navigeren, vergroot je net het risico dat je kopje-onder gaat.”

Welke rol spelen de centrale banken in die lage volatiliteit? Hebben ze de markten platgeslagen door de rente zo laag te houden?

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Goh, ja, die spelen daar zeker wel een rol in. Maar ik denk vooral dat ze weleens voor de terugkeer van de volatiliteit zouden kunnen zorgen. Na een lange periode van renteverlagingen en onconventionele maatregelen zitten we nu op een keerpunt. En dat kan zeker weer wat leven in de markten brengen. Maar ook daar maak ik me niet de illusie dat ik de schok zal zien aankomen, als die zich al voordoet.”

Begin dit jaar was Europa voor veel strategen het beste te mijden, vooral vanwege de politieke risico’s. Is Europa op weg de verrassing van het jaar te worden?

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Ik denk het wel. We zijn alleszins duidelijk weer richting Europa opgeschoven. Trouwens niet alleen in aandelen, ook in bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid en obligaties uit de periferie.”

De waarderingen van Europese aandelen lopen al jaren achter op Amerikaanse. Er is al vaker een inhaalbeweging voorspeld, maar die is er tot nu nooit gekomen. Nu wel?

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Voor ons is dat geen belangrijk argument om te beleggen in Europa. Waarderingen zijn geen goede markttimers. Je kan jaren wachten op een inhaalbeweging, die er misschien wel nooit komt.

“Onze keuze voor Europa is ingegeven door wat we zien in de winstgroei, de macro-economische ontwikkelingen en de verbetering in het politieke klimaat. Bovendien zitten er nog een hoop internationale beleggers klaar om wat meer in Europa te investeren. Dat is veel belangrijker dan de waarderingsverschillen. Waarderingen tonen enkel dat aandelen nog niet te duur zijn. Zeker in Europa valt dat heel erg mee. We krijgen wel vaak die vraag, omdat de beurzen historische records breken, maar daar moet je niet te veel naar kijken.”

Waarom niet? Deze keer is het anders?

Het dividendrendement op aandelen is gewoon veel hoger dan het rendement dat je mag verwachten op obligaties of een spaarrekening

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Neen, dat niet. Maar net zoals waarderingsverschillen geen goede timing opleveren, geven koersen geen antwoord op de vraag of iets goedkoop is of niet. De winsten en de economie groeien door de tijd, dus het enige wat je op lange termijn kunt verwachten, is dat ook de beurzen blijven stijgen. Een nieuw record op zich zegt dus helemaal niets.

“Wat wel iets zegt, is de verhouding tussen de koersen en de winsten. En die is nog niet uitzonderlijk hoog, zeker niet in Europa. En wat nog veel meer zegt, is de risicopremie ten opzichte van andere activa. Het dividendrendement op aandelen is gewoon veel hoger dan het rendement dat je mag verwachten op obligaties of een spaarrekening. Dat is een veel belangrijkere kracht achter de aantrekkelijkheid van de beurs dan de records.”

Europese bedrijven presteerden lang slechter dan hun Amerikaanse evenknie. Dat is voorbij?

VAN NIEUWENHUIJZEN. “Dat verwacht ik de komende kwartalen wel, ja. We zien nu al dat de winstgroei sterker is, en we hebben nog wel wat achterstand in te lopen. Het Europese bedrijfsleven is ook wat cyclischer: als de vraag toeneemt, groeien de winsten in Europa harder dan in de Verenigde Staten. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval.”

Welke sectoren krijgen de voorkeur?

VAN NIEUWENHUIJZEN. “De meer cyclische, maar niet de grondstoffen- of de energiesector. Meer de industrie, de niet-duurzame consumentengoederen en technologie. De jongste tijd zien we ook sterke cijfers bij de banken. Die profiteren van het economische herstel, de stijging van de rente, en er zijn stappen ondernomen om de sector te versterken.”

Partner Content