Bekaert keurt interim-dividend, stock split in verhouding van drie voor één

Vandaag hebben twee Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders plaatsgevonden onder het voorzitterschap van Baron Buysse, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een Bijzondere Algemene Vergadering heeft de toekenning van een tussentijds brutodividend van € 2,000 per aandeel goedgekeurd, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Dit komt overeen met een nettodividend van € 1,500 per aandeel. Het nettodividend voor aandelen vergezeld van een VVPR-strip, die recht geeft op een verminderde roerende voorheffing van 15%, bedraagt zo € 1,700 per aandeel.

Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 15 oktober 2010 tegen afgifte van het dividendbewijs nr. 12 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Dexia Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland. De dividend ex-date is 12 oktober 2010.

Een Buitengewone Algemene Vergadering keurde een splitsing van het aandeel in de verhouding ‘drie-voor-één’ goed, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De splitsing treedt in werking op 10 november 2010.

Aandeelhouders zullen voor elk uitstaand aandeel bij sluiting van Euronext Brussel op 9 november, drie nieuwe aandelen toegewezen worden.

Vanaf 10 november 2010 start de verhandeling van de nieuwe aandelen. De splitsing geldt ook voor VVPR strips, aandelenopties en warranten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content