Befimmo enige stijger binnen BEL 20, Europese beurzen kleuren dieprood

De Europese beurzen zijn vandaag lager gesloten, met stevige verliezen voor de belangrijkste indices. De Euro Stoxx 50 sloot bijna 2,50% lager, terwijl de rente op de 10-jarige Italiaanse en Spaanse staatsobligaties opliepen in de richting van het niveau van 7%. Die drempel wordt over het algemeen als kritisch beschouwd.

In Brussel verloor de BEL 20 ruim 2%, waardoor de kaap van 2100 opnieuw in het vizier komt. Befimmo, dat na de beurs de trading update over het eerste kwartaal gaf, was het enige aandeel dat in de plus kon afsluiten. KBC was de scherpste daler binnen de index.

Licht hogere omzet bij CFE

CFE heeft over het eerste kwartaal 2012 een omzet van 417 miljoen euro gerealiseerd. Dat is een stijging met 6% in vergelijking met de omzet over het eerste kwartaal 2011 (394 miljoen euro).

Het orderboek kent een sterke stijging (+23%) en bereikt een historisch niveau van 2.931 miljoen euro (2.382 miljoen euro op 1 januari 2012). Bijna 60% van deze opdrachten is in de loop van boekjaar 2013 en daarna uit te voeren.

Ondanks de forse aangroei van het orderboek wordt voor 2012 slechts een bescheiden toename van de omzet verwacht. De belangrijke baggerprojecten die werden gecontracteerd, zullen immers pas in de boekjaren 2013 tot 2015 uitgevoerd worden.

Rekening houdend met de evolutie van de operaties in het 1e kwartaal en de planning voor de uitvoering van de grote projecten, zal het resultaat van dit jaar allicht dit van het boekjaar 2011 naderen.

De vooruitzichten voor de boekjaren 2013 en 2014 blijven zeer gunstig, en dit dankzij de baggeractiviteiten en dankzij onze activiteiten in vastgoedontwikkeling en -beheer.

De Raad van Bestuur van CFE heeft in dit eerste kwartaal de oprichting van twee nieuwe bijkantoren in het buitenland goedgekeurd: het ene in Algerije, het andere op Sri Lanka. Deze bijkantoren werden opgericht om in die landen twee opdrachten voor werken te kunnen uitvoeren.

Operationaal vastgoedresultaat Befimmo is gestegen

Op 31 maart 2012 heeft de geconsolideerde portefeuille van Befimmo een reële waarde van 1.964,9 miljoen €, tegenover 1.971,3 miljoen € op 31 december 2011. Deze evolutie in de waarde omvat enerzijds de kosten voor de renovatiewerken die het afgelopen kwartaal in de portefeuille plaatsvonden, en anderzijds de geboekte waardevariaties.

Zonder investeringen werd in de loop van het kwartaal een vermindering van de reële waarde van de portefeuille vastgesteld van 15 miljoen € (-0,76%).

Het operationeel vastgoedresultaat stijgt met 3% vergeleken met het geregistreerd resultaat in de loop van dezelfde periode van het voorgaande boekjaar (herwerkte periode van 3 maanden van 1 januari tot 31 maart 2011, wat overeenstemt met het 2de kwartaal van het boekjaar 2010/2011), voornamelijk door de bijdrage van het Pavilion-complex en de impact van de indexatie van de huur.

De daling van de EPRA earnings per aandeel ten opzichte van vorig jaar is enerzijds te verklaren door de verwachte verhoging van de financiële lasten, en anderzijds door de impact van de verhoging van het aantal uitgegeven aandelen in vergelijking met 31 maart 2011, ingevolge het voorschot op het keuzedividend in aandelen voorgesteld in december 2011.

De daling van het nettoresultaat, in vergelijking met vorig jaar, is voornamelijk toe te schrijven aan de gecombineerde impact van meerwaarden op de verkoop van vastgoedbeleggingen vorig jaar voor een bedrag van 14,6 miljoen €, een grotere negatieve variatie in de reële waarde op vastgoedbeleggingen dit jaar (-15 miljoen € vergeleken met -5,7 miljoen € vorig jaar) en variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten van -1,6 miljoen € vergeleken met +9,8 miljoen € vorig jaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content