BAV Real Software vindt op 2 oktober plaats

Op 11 september 2013 werd de jaarlijkse algemene vergadering van Real Software gehouden, met aansluitend een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De agenda van de gewone en buitengewone vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten:

• Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 en overdracht van het verlies;

• Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris;

• Ontslag en benoeming van bestuurders;

• Goedkeuring van het remuneratieverslag, goedkeuring van de niet-toepassing van het artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2013-2014, goedkeuring van uitzondering op artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen;

• Herbenoeming van de commissaris;

• Kapitaalvermindering wegens geleden verliezen, gevolgd door kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en vaststelling van kapitaalvermindering en -verhoging.

Alle punten werden goedgekeurd, met uitzondering van:

• de kapitaalvermindering wegens geleden verliezen;

• de kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en

• de vaststelling van kapitaalvermindering en -verhoging,

waarvoor het aanwezigheidsquorum vereist voor de buitengewone algemene vergadering niet werd behaald.

Over deze punten zal de buitengewone algemene vergadering opnieuw dienen te beraadslagen en te beslissen.

De buitengewone algemene vergadering zal worden samengeroepen op woensdag 2 oktober 2013 om 17 uur. Die vergadering zal zonder quorumvereiste geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content