Patrick Millecam

‘Azië is en blijft de groeimotor van de wereld’

Patrick Millecam Beheerder bij Value Square

Patrick Millecam, beheerder bij Value Square, probeert aan de hand van de landenkwaliteitsindex de groeilanden te detecteren.

Elke week laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Patrick Millecam is beheerder bij Value Square. .

Bij Value Square houden we ons niet vaak bezig met macro-economie, laat staan met macro-economische voorspellingen. Wij houden ons liever bezig met het analyseren van ondernemingen volgens de principes van het value beleggen.

Desondanks is het goed om die landen te identificeren waar we de meeste groeikansen vinden op de lange termijn. Dit zou ons namelijk in staat moeten stellen om een betere focus te verkrijgen in onze zoektocht naar ondergewaardeerde groeiaandelen. Via onze eigen ontwikkelde landenkwaliteitsindex, die we nu voor de vierde keer hebben bijgewerkt en opgesteld, trachten we die groeilanden te detecteren.

De 60 economisch gezien belangrijkste landen van de wereld, gemeten naar hun bijdrage aan het wereld bruto binnenlands product worden onderzocht op basis van acht pijlers. Elke pijler kent een gelijk gewicht van 12,5% en worden bij elkaar opgeteld tot een eindscore op 100. De pijlers die onderzocht werden zijn de schuldsituatie, de overheidsfinanciën, de spaarquote, exportgroei, de evolutie bruto binnenlands product, de handelsbalans, demografie en politieke en economische vrijheden.

Op basis van onze gegevens (excel sheet met 10.000-en cijfers) komen we tot de volgende top 10 en flop 10:

landenkwaliteitsindex
landenkwaliteitsindex© .

Bij de toplanden valt op dat de Aziatische landen nog altijd goed scoren: vier landen in de top 10 met Zuid-Korea als koploper, gevolgd door China, Singapore en Taiwan. Daarnaast scoren Hong Kong, India en Indonesië goed; zij zitten op plaats 12 tot en met 14). Onze conclusie uit voorgaande edities dat (emerging) Azië de groeimotor is van de wereld blijft daarmee bevestigd. Inmiddels woont iets meer dan de helft van de bevolking daar, maar deze is nog maar goed voor 30% van de wereldeconomie (in bbp). De groeiende middenklasse in Azië is een belangrijk thema dat we bespelen in ons wereldwijd aandelenfonds (Value Square Fund).

Naast demografische factoren valt op dat Aziatische huishoudens, in tegenstelling tot Westerse huishoudens, over het algemeen veel spaargeld hebben en weinig schulden. Ook voor de overheden van die landen geldt dat zij zich in de meeste gevallen (met uitzondering van Japan) niet hebben overladen met schulden zoals dat in Europa en de Verenigde Staten wel het geval is.

Een andere gemene deler die we kunnen signaleren in de top 10, is de rijkdom aan grondstoffen. Met name de landen uit het Midden-Oosten hebben hun topnoteringen hier aan te danken. Alhoewel deze landen op gebied van politieke en economische vrijheid nog altijd dramatisch laag scoren, is er wel sprake van enige verbetering. Zo stelt Saudi-Arabië, de grootste en meest liquide markt van het Midden-Oosten, zich in 2015 open voor buitenlandse beleggers. In een poging minder afhankelijk te worden van de olie-inkomsten heeft het land de overheidsuitgaven fors verhoogd.

In tegenstelling tot het Midden-Oosten zijn politieke en economische vrijheden zowat het enige waar West-Europese landen nog goed op scoren. Een goedwerkend democratisch bestel levert dus blijkbaar niet alleen maar voordelen op.

‘De groei in het Westen is beperkt door het feit dat we een maximum welvaartspeil hebben bereikt’

Griekenland

Wanneer we namelijk kijken naar de flop 10 zien we daar voornamelijk Europese landen bengelen, met op kop Griekenland. Als we de voorspellingen van de Wereldbank, de Verenigde Naties, de OESO en vele grootbanken analyseren dan valt steevast op dat de groei in de Westerse wereld (Noord-Amerika en Europa) de volgende decennia eerder beperkt zal zijn. De groei zal beperkt zijn door het feit dat we in het Westen een zeker maximum welvaartsniveau hebben bereikt. We kunnen gewoon niet veel meer extra consumeren. In de VS is de gemiddelde Body Mass Index 26,55. Het ‘gezonde gewicht’ moet zich situeren tussen een BMI van 18,5 en 24,9. De gemiddelde Amerikaan heeft dus “overgewicht”. De verkoop van Coca Cola in India steeg in volume met meer dan 10% in het eerste kwartaal van 2015; in China steeg de verkoop met 5%. In Japan was er een daling, net zoals in de VS.

Een andere belemmerende factor is de schuldsituatie. De Westerse overheden leefden de afgelopen jaren boven hun stand en gaven meer centen uit dan dat er geld binnenkwam. Geen enkel individueel persoon of gezin of bedrijf kan zich dat veroorloven. Wie vandaag zijn schulden niet meer kan betalen wordt failliet verklaard of zijn inboedel wordt aangeslagen. Ik lees hier net dat Van Gansewinkel in handen komt van zijn schuldeisers… Elke goede huisvader en huismoeder zet de tering naar de nering. Ook overheden moeten dit doen. Daarom kan er weinig groei of stimulans uitgaan vanuit de Westerse overheden.

Demografie

Daarnaast mogen we de demografische situatie niet uit het oog verliezen. Volgens het US Census Bureau en Dent Research bestaat er een soort ‘consumer life cycle’, waarbij een individu gedurende zijn levenscyclus geld uitgeeft aan diverse goederen. Gemiddeld genomen consumeert een persoon het meest of 46-jarige leeftijd. Op 53-jarige leeftijd wordt het meest gespendeerd aan een auto. Op 60-jarige leeftijd spendeer je het meest aan ziekenhuiskosten. Op 65-jarige leeftijd geef je het meeste uit aan vakantie. Op 77-jarige leeftijd aan voorschriftgeneesmiddelen en op 84-jarige leeftijd aan het rusthuis. Als die consumentenlevenscyclus gecombineerd wordt met de (evolutie van de) bevolkingspiramide, kan je een goed beeld bekomen van de richting en de magnitude van de toekomstige groei.

De wereldbevolking zal groeien van 7,3 miljard mensen in 2015 naar 10,8 miljard in 2100. Die groei zal zich niet in Griekenland voordoen. De bevolking van 11,1 miljoen mensen zal vermoedelijk dalen naar 9,3 miljoen mensen. In 2013 stierven er 10,2 Grieken per 1000 inwoners tegenover slechts 8 op 1000 voor de wereld. Per 1000 wereldburgers kwamen er in 2013 19,2 mensen bij; voor Griekenland ligt dit een pak lager met slechts 8,5 geboortes per 1000 inwoners. Ook is de Griekse bevolking één van de oudste in de wereld : 20% van de bevolking is ouder dan 65 jaar tegenover slechts 8,1% voor de wereldbevolking. België doet niet veel beter met 18% van de bevolking ouder dan 65 jaar. De groei zal zich vooral voordoen in Azië en Afrika.

Misschien toch beter in uw beleggingskeuzes voor de lange termijn toch wat groeilanden (of Westerse bedrijven die er actief zijn) stoppen ?!

Partner Content