September-decemberdilemma bis

We sluiten ons aan bij de consensus dat de renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank er niet in september, maar in december zal komen. Net zoals de Fed dat vorig jaar deed.

Het begin van het najaar lijkt voor de Amerikaanse centrale bank wel heel erg op de herfst van 2015. Na het minder dan verwachte banenrapport over augustus staat de Federal Reserve voor hetzelfde dilemma: verhoogt ze de rente in september (woensdag 21 september) of kiest ze toch maar voor december (14 december)? Op 1 en 2 november vergadert ook het Federal Open Market Committee (FOMC), dat over het Amerikaanse rentebeleid beslist, maar die meeting vindt enkele dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats, zodat het moeilijk denkbaar is dat er dan aan de rente wordt gemorreld.

Vorig jaar lieten Janet Yellen en de andere leden van het rentecomité zich leiden door de onzekerheid over de groei van de Chinese economie om, tegen de algemene marktverwachting in, toch niet de historische eerste renteverhoging sinds 2006 door te voeren. Ze zetten die stap pas in december, zodat de Amerikaanse centrale bank alsnog haar geloofwaardigheid overeind wist te houden. Yellen had al minstens een jaar eerder zo’n eerste renteverhoging in het vooruitzicht gesteld.

Eind vorig jaar werden vier renteverhogingen voor dit jaar aangekondigd, maar midden september hebben we er nog geen enkele gezien. In het voorjaar – na een zwak eerste kwartaal voor de Amerikaanse economie – was al duidelijk dat we van vier naar één of twee zouden terugvallen.


Wellicht december

Niet alleen het banenrapport maar ook enkele andere indicatoren, zoals de ISM-index (index van aankoopdirecteuren), lieten bij het recentste cijfer enige terugval zien. Dat kan de gouverneurs het argument geven toch nog maar even te wachten. De internationale context is een stuk rustiger dan twaalf maanden geleden, want de brexitkater wordt internationaal veel beter verteerd dan eerst was ingeschat.

De voorstanders van een onmiddellijke renteverhoging wijzen op de sterke arbeidsmarkt met een lage werkloosheidsgraad, die toch opwaartse druk op de inflatie zet. Het Amerikaanse inflatiecijfer nadert de beoogde doelstelling van 2% en bedraagt het dubbele van vorig jaar. Bovendien verwachten de meeste economen het komende jaar een verdere toename van het algemene prijzenpeil.

Een argument om te wachten is van politieke aard. Misschien is het toch het beste af te wachten hoe de Amerikanen gaan stemmen? Wie is de nieuwe president? Heeft hij ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden? Vooral de verkiezing van Donald Trump kan volatiliteit op de financiële markten veroorzaken.

In die context sluiten we ons aan bij de consensus dat de renteverhoging er in december zal komen, net zoals dat vorig jaar gebeurde. De Fed kan daarmee bevestigen dat we in een opwaartse rentecyclus zitten. Ze kan de markt vanaf de septembervergadering voldoende lang voorbereiden zodat, net als vorig jaar, de tweede renteverhoging van deze cyclus volledig door de markten wordt geanticipeerd en een schokeffect uitblijft.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content