Profiteer van de hogere volatiliteit (2)

Na de hefboomproducten vorige week bekijken we in deze aflevering een aantal trackers waarmee beleggers op de toename van de volatiliteit kunnen inspelen.

We onderscheiden de eenvoudige trackers die zich beperken tot het volgen van een index en de meer geavanceerde varianten waarbij de allocatie van de geïnvesteerde middelen dynamisch gebeurt.

EENVOUDIGE INDEXTRACKERS

iPath S&P500 VIX Short Term Futures ETN

Tickersymbool: VXX

Uitgifte: januari 2009

Prestatie 4 weken tot 9 sept.: +81,8%

Prestatie sinds 1/1/2015: -7%

Rendement op 12 maanden: +4,7%

Gemiddeld dagvolume: 68,5 miljoen

Activa onder beheer: 1,02 miljard USD

Jaarlijkse beheerskosten: 0,89%

Deze tracker behoort tot de iPath-productfamilie van uitgever Barclays en steekt zowel op het vlak van beheerd vermogen als dat van de liquiditeit met kop en schouders boven de rest uit. De onderliggende waarde is de S&P500 VIX Short Term Futures-index. In de praktijk gaat het om VIX-termijncontracten op één maand en op twee maanden. Op dit moment wordt dus de prijsevolutie van de oktober en de november future gevolgd. Net zoals bij de hefboomproducten worden die posities doorgerold. Omdat de VIX-futures momenteel in backwardation zijn (latere termijncontracten zijn goedkoper), gaat dit doorrollen gepaard met een positief rendement. Maar zoals we vorige week uitlegden, is deze situatie eerder uitzondering dan regel. De rendementscijfers van VXX illustreren dat dit vooral een belegging voor de korte termijn is als de volatiliteit aantrekt. Op lange termijn oogt het rendement veel minder spectaculair, maar daarvoor zijn dit type producten ook niet ontwikkeld.

ProShares VIX Short Term Futures ETN

Tickersymbool: VIXY

Uitgifte: juni 2011

Prestatie 4 weken tot 9 sept.: +81,6%

Prestatie sinds 1/1/2015: -7%

Rendement op 12 maanden: +4,6%

Gemiddeld dagvolume: 2,23 miljoen

Activa onder beheer: 114,5 miljoen USD

Jaarlijkse beheerskosten: 0,85%

Deze tracker wordt uitgegeven door ProShares en noteert sinds januari 2011, met als tickersymbool VIXY. De onderliggende index is dezelfde als bij VXX, vandaar dat ook de rendementen gelijkaardig zijn. VIXY is een maatje kleiner op het vlak van beheerd vermogen en liquiditeit, maar de jaarlijkse beheersvergoeding ligt wel iets lager. De VelocityShares Daily Long VIX short Term Futures ETF schaduwt eveneens dezelfde index, maar is nog iets minder liquide dan VIXY, terwijl de jaarlijkse kost op het niveau van VXX ligt. Die heeft dus niet echt een toegevoegde waarde tegenover beide bovenstaande trackers.

AccuShares Spot CBOE VIX Fund Up ETF

Tickersymbool: VXUP

Uitgifte: mei 2015

Gemiddeld dagvolume: 25000

Jaarlijkse beheerskosten: 0,95%

Deze tracker van uitgever AccuShares, die pas sinds enkele maanden op de markt is, neemt een aparte plaats in, omdat hij niet in VIX-termijncontracten belegt maar direct in de CBOE Volatility-index zelf. Het voordeel daarvan is dat investeerders zich niets hoeven aan te trekken van contango of backwardation. Anderzijds liggen de jaarlijkse beheerskosten wel iets hoger dan bij de trackers die in termijncontracten beleggen. Nog speciaal is dat het rendement elke maand wordt uitgekeerd, waarna de nominale waarde van de trackers opnieuw wordt teruggezet. Omdat VXUP nog maar enkele maanden op de markt is, liggen de volumes nog niet zo hoog.

DYNAMISCHE ALLOCATIE

Naast de passieve volatiliteitstrackers zijn er ook varianten waarbij de middelen worden verdeeld tussen VIX-futures, aandelen en cash. We bekijken daarvan twee voorbeelden.

Barclays S&P500 Veqtor ETN

Tickersymbool: VQT

Uitgifte: augustus 2010

Prestatie sinds 1/1/2015: -9,9%

Rendement op 12 maanden: -8,4%

Rendement op 3 jaar: +7,6%

Gemiddeld dagvolume: 38000

Activa onder beheer: 435 miljoen USD

Jaarlijkse beheerskosten: 0,95%

Deze tracker wordt, net als VXX, uitgegeven door Barclays en schaduwt de S&P500 Dynamic Veqtor Total Return-index. Deze tracker onderscheidt zich van de klassieke volatiliteitstrackers omdat de beheerders actief en passief beheer met elkaar combineren. De index bestaat uit drie componenten: de S&P 500-index (tracker SPY, een aandelencomponent), de S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (tracker VXX, de impliciete volatiliteit-component) en ten slotte een cashgedeelte. De samenstelling van die drie componenten wordt dynamisch beheerd en wijzigt voortdurend. Om die samenstelling te bepalen, wordt onder meer gekeken naar de trend waarin de volatiliteit zich bevindt. Bij een stijgende volatiliteit zal een hoger gewicht worden toebedeeld aan VIX futures. Daalt de volatiliteit, dan zal de aandelencomponent hoger worden. Het cashgedeelte is bedoeld als buffer.

UBS ETRACS S&P500 Veqtor ETN

Tickersymbool: VQTS

Uitgifte: december 2014

Prestatie sinds 1/1/2015: -5%

Gemiddeld dagvolume: 5300

Activa onder beheer: 23 miljoen USD

Jaarlijkse beheerskosten: 0,95%

Deze tracker wordt uitgegeven door UBS en is pas sinds december vorig jaar op de markt. Het principe is hetzelfde als bij VQT, namelijk een dynamische allocatie tussen de S&P500, VIX-termijncontracten en liquiditeiten. Om de verhoudingen te bepalen, ontwikkelde UBS op basis van een algoritme een index, de S&P500 Veqtor Switch.

Bij een piek in de volatiliteit zullen klassieke VIX-futures beter presteren dan deze dynamische trackers. Omgekeerd zullen ze bij een lage volatiliteit en stijgende beurzen minder goed presteren dan de S&P500 zelf. Zowel VQT als VQTS dienen dus eerder als instrument om het risico van een brede portefeuille af te dekken en niet als kortetermijnbelegging.

Partner Content