Nyrstar & Technip

Ik kocht Nyrstar begin juli en heb intussen een virtueel verlies van 30%. Waarom blijft het aandeel zakken?

We vonden eerder dit jaar dat de markt te voortvarend anticipeerde op betere resultaten van Nyrstar, maar waren begin juli -na een 20%-daling tegenover de piek eind april- toch té vroeg met ons koopadvies. De stevige daling sindsdien werd veroorzaakt door de onverwacht forse daling van de zinkprijs, die op enkele weken tijd van 2000 USD per ton terugviel naar 1700 USD per ton. In april noteerde de zinkprijs nog 2400 USD per ton. Grote boosdoener is uiteraard China, waar de twijfels over de economische groei de vrees doen toenemen dat de verwachte groei van de zinkvraag met 27% over de periode 2014 tot 2020 in het gedrang komt. Nochtans zijn er fundamenteel geen redenen om aan te nemen dat de zinkprijs lang op het huidige niveau zal blijven. De definitieve sluiting van de Century-zinkmijn in Australië neemt tegen eind 2015 5% van het wereldaanbod weg en de markt stevent de komende 2 jaren af op een deficit. Het management is ervan overtuigd dat de zinkprijs zal stijgen en dekte Nyrstar niet in tegen een prijsdaling. Het is dan ook duidelijk dat de resultaten lager zullen uitvallen, te meer daar ook die andere rugwind van het voorbije jaar -de forse stijging van de Amerikaanse dollar- aan het stilvallen is. De halfjaarcijfers van Nyrstar gaven een gemengd beeld, met sterke resultaten in de afdeling metaalverwerking: 560.000 ton zinkmetaalproductie -aan de bovenkant van de voorziene vork-, en een stijging van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 69%, tot 183 miljoen EUR. Daartegenover stond een daling van de ebitda in de mijnbouwafdeling met 77%, tot een schamele 6 miljoen EUR. Bovendien werd beslist om liefst 40%, of 418 miljoen EUR, van de boekwaarde van de mijnafdeling af te schrijven. De nieuwe topman, Bill Scotting, een mijnbouwspecialist overgekomen van Arcelor Mittal, zal in een omgeving van lage grondstoffenprijzen een lastige kluif hebben aan het rendabiliseren van de mijnafdeling. Vanaf de tweede helft van 2016 zal de omvorming van de zinkverwerkingsfabriek in het Australische Port Pirie tot een hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid bijdragen aan de resultaten. We verwachten zeker op korte termijn een hoge volatiliteit, maar vanuit een langetermijnperspectief is het huidige koersniveau zeer aantrekkelijk. Koopwaardig, maar wel met bovengemiddeld risico (rating 1C)!

Eerder dit jaar kocht ik kocht aandelen van Technip. Sindsdien daalde het aandeel met 25%. Komt het nog goed met dit bedrijf?

Technip is en blijft een absoluut topbedrijf binnen de oliedienstensector, maar is uiteraard niet immuun voor de evolutie van de olieprijs. Mee surfend op een herstelbeweging van de olieprijs in het voorjaar -afgerond van 42 USD naar 62 USD per vat (WTI-prijs; West Texas Intermediate)- zette Technip in april een tussentijdse piek neer op 65,95 EUR. Onder invloed van het aanhoudende overaanbod, mogelijk nog opgedreven door extra aanbod vanuit Iran, gekoppeld aan de verslechterende economische vooruitzichten in China, zakt de olieprijs sinds begin juli echter steeds verder weg, tot het huidige niveau van 39 USD (-38% sinds april), het laagste niveau sinds 2009! Technip zelf zakte iets minder fors (-32%), en de resultaten van de wereldwijd actieve groep blijven intussen solide. In het tweede kwartaal steeg de groepsomzet tegenover hetzelfde kwartaal van 2014 met 18,5%, tot 3,1 miljard EUR, fiftyfifty verdeeld over de afdelingen Offshore/Onshore (installatie van boorplatformen op zee en activiteiten in hoofdzakelijk LNG en schaliegas) en Subsea (flexibele pijpleidingen). De aangepaste bedrijfswinst (ebit) steeg met 17,2%, tot 282 miljoen EUR, of een ebit-marge van 9,2% (was 9,1%), maar wel met een sterk contrast tussen offshore/onshore met 3,4% (5,3%) en Subsea met 16,1% (15,3%). Na het eerste semester stijgt de ebit-marge van 7,1% naar 7,6%. Het orderboek blijft met 18,8 miljard EUR op een hoog niveau, maar daalde sinds eind maart wel met 2,2 miljard EUR dankzij een veel beperktere instroom van nieuwe orders in het tweede kwartaal: 1,5 miljard EUR tegenover 7,1 miljard EUR vorig jaar, na de eerste jaarhelft 3 miljard EUR tegenover 9,9 miljard EUR in 2014. Een duidelijke voorbode van een langdurige mindere periode voor de oliedienstenindustrie die Technip begin juli noopte tot het aankondigen van een nieuw, fors herstructureringsplan, waarbij 6000 banen (16% van het totaal) worden weggesaneerd. De groep voorziet 650 miljoen EUR herstructureringskosten om tegen 2017 voor 830 miljoen EUR structureel kosten te besparen. We herhalen dat een beleggingshorizon van enkele jaren aangewezen is, maar gezien de sterke bedrijfskwaliteiten én de goedkope waardering -tegen 12 keer de verwachte winst 2015 en nauwelijks 3,6 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) blijft Technip koopwaardig (rating 1B).

Partner Content