Mikken op herstel

‘Buy the dips’ zal evolueren naar ‘sell the rallies’.

De westerse beurzen blijven bezig aan een erg lastige periode. Zoals we al enkele keren hebben aangegeven, zijn de kansen erg reëel dat we dit jaar een internationale trendommekeer op de aandelenmarkten meemaken. In de klassieke definitie spreken we over de start van een beren- of baissemarkt (dalende trend) als een index vanaf de top 20% is teruggevallen. Dan is er niet de minste discussie dat er een nieuwe berenmarkt voor de Europese beurzen is begonnen. De Stoxx600-index zakte onder de steun van 330 punten (ruim 25% onder de top) en de Eurostoxx50-index duidelijk tot onder 3000 punten (circa 30% onder de piek in april 2015). Officieel is er dus in Europa een einde gekomen aan de stieren- of haussemarkt, die we sinds maart 2009 kenden. De overheersende trend is gekeerd van stijgend naar dalend.

Gelukkig is er nog de cruciale Amerikaanse Standard&Poor’s500-index. Die zit officieel nog niet in een berenmarkt. Dat gebeurt pas bij een terugval onder 1700 punten. Maar de index is al gesloten onder de vorige dieptepunten van zowel augustus 2015 als oktober 2014, wat toch belangrijke ijkpunten zijn en het knipperlicht ook voor Wall Street duidelijk op oranje zet. Te meer omdat de langetermijnindicatoren ook de jongste weken blijven verzwakken. Maar op korte termijn zien we wel ruimte voor een herstelbeweging. Die kan in het beste geval tot een evenaring van de piek van vorig jaar of nog iets hoger reiken.

We hebben er de jongste weken en maanden herhaaldelijk gewezen op de uitzonderlijke lengte van de haussemarkt sinds maart 2009. We zitten nu aan 82 maanden, de op drie na langste stierenmarkt sinds 1900 en ver boven het gemiddelde van 57 maanden tijdens de afgelopen eeuw. Als we naar de omvang van de klim kijken, dan gaat het voor de S&P500-index om een stijging op de piek van 215%, de op vier na grootste stierenmarkt sinds 1900 en een stuk boven het historische gemiddelde van 165%.


Andere tactiek

Een trendommekeer zou statistisch dus helemaal niet verwonderlijk zijn. Als de tendens in de komende tijd zou keren, betekent dit dat we onze tactiek fundamenteel moeten wijzigen. In een stierenmarkt worden tussentijdse correcties gebruikt om bij te kopen (‘buy the dips‘), maar in een berenmarkt dienen we tussentijdse oplevingen consequent en gedisciplineerd te gebruiken om aandelen te verkopen (‘sell the rallies‘).

Ook vandaag blijven veel analisten en strategen de daling als een fraaie koopkans beschouwen. We delen hun mening als we enkel naar de zeer korte termijn kijken. Als we kijken naar de komende zes tot twaalf maanden, hebben we daar een andere visie over. In de voorbeeldportefeuille waren we al begonnen met de opbouw van een kaspositie. Verder hebben we gelukkig al via goudmijnaandelen een positie in het edelmetaal uitgebouwd. Wat we verder van plan zijn, kunt u lezen in de portefeuillecommentaar (p. 2-3).

Partner Content