Lezersvraag: betaal ik roerende voorheffing op fusie Potash Corp-Agrium?

Mensen die op hun werk met pesticiden in aanraking komen, zoals boeren en kwekers, hebben een hogere kans om COPD te ontwikkelen. © iStock
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Is mijn vrees terecht dat ik als aandeelhouder van Potash Corp roerende voorheffing moet betalen naar aanleiding van de fusie met Agrium?

We gingen er tot nu van uit dat de fusie tussen het Canadese Potash Corp en het Amerikaanse Agrium zonder aanrekening van roerende voorheffing zou gebeuren. Maar we deden dat met voorbehoud en hanteerden voor Potash Corp daarom het advies ‘houden’ (rating 2B), ondanks onze positieve vooruitzichten voor de nieuwe fusiegroep Nutrien.

Aangezien de fusie allicht nog voor eind 2017 rond is, verdiepten we ons onlangs in de zogenoemde corporate actions. Richtinggevend is een circulaire van Febelfin, de sectororganisatie van de banken, van juli 2012. Daarin werd het standpunt van de sector tegenover corporate actions grondig strenger, waardoor veel vaker dan in het verleden roerende voorheffing van toepassing is bij corporate actions van buitenlandse vennootschappen.

Onder corporate actions worden verrichtingen verstaan zoals dividendbetalingen, de opsplitsing van aandelen en de afsplitsing van een bedrijfstak, maar ook fusies. We zagen de jongste jaren een aantal voorbeelden waar, tegen elke economische logica in, roerende voorheffing werd aangerekend.

We denken aan de aandelensplitsing van Google in 2014, waarbij de nieuwe C-aandelen (zonder stemrecht) als een dividend werden beschouwd. Enkele maanden daarna was er de opsplitsing van Aker Solutions, waarbij op het gros van de koerswaarde voorafgaand aan de splitsing roerende voorheffing werd geheven.

Voor fusies maakt de circulaire een onderscheid tussen Europese en niet-Europese bedrijven, met als basisprincipe dat een fusie door de oprichting van een nieuwe vennootschap – wat het geval is bij Potash en Agrium – onderhevig is aan roerende voorheffing. Daarbij worden voorwaardelijke uitzonderingen gemaakt tussen Europese vennootschappen.

We deden ook een rondvraag bij een aantal banken. De gemene deler was dat het pas op het laatste moment duidelijk zal worden of er roerende voorheffing verschuldigd is, aangezien de fiscus elk geval apart beoordeelt. Niemand durfde ons te verzekeren dat er geen roerende voorheffing wordt afgehouden. We zijn dan ook absoluut niet gerustgesteld en raden aan alsnog uw aandelen van Potash Corp te verkopen voor de afronding van de fusie.

Bij de toepassing van roerende voorheffing betaalt u 30 procent belasting op de totale waarde van uw positie. We verkopen uit voorzorg en louter om fiscale redenen onze aandelen in de voorbeeldportefeuille. We verlagen het advies van Potash Corp tijdelijk naar rating 3B (verkopen).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content