Hoe zwaar is Eurocommercial Properties getroffen?

. © Getty Images
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het aandeel van Eurocommercial Properties, actief in de verhuur van commercieel vastgoed, kwam onlangs fors onder druk. Wat is uw mening over dit aandeel?

Eurocommercial Properties werd in 1991 opgericht en noteert sinds 1993 op Euronext Amsterdam. Het bedrijf verhuurt commercieel vastgoed. Eind 2019 bevatte de portefeuille 28 activa verspreid over vier landen. Het belangrijkste land is Italië met acht centra, allen gelegen in het door covid-19 felgetroffen noorden, met een waarde van 1,6 miljard euro of 39 procent van de groepsportefeuille van 4,1 miljard euro. Daarna volgen Frankrijk met elf eigendommen met een waarde van 1 miljard euro (24% van de portefeuille) en Zweden met acht activa voor 915 miljoen euro (22%). Tot slot bezit het bedrijf sinds 2018 het Woluwe Shopping Center, het enige actief in België, dat een waarde heeft van 624 miljoen euro (15%).

Eurocommercial Properties slaagde er de voorbije vier jaar in om het dividend jaarlijks gemiddeld met 2,4 procent te verhogen. Over het gebroken boekjaar 2018/2019 (afsluitdatum 30 juni 2019) werd in november een brutodividend van 2,18 euro per aandeel betaald. Het was de bedoeling vanaf het lopende boekjaar over te schakelen naar een halfjaarlijks dividend. Het bedrag van het interim-dividend zou op 31 maart worden bekendgemaakt en op 30 april worden uitbetaald. Maar door de massale winkelsluitingen als gevolg van de lockdown in Italië, Frankrijk en België kampt Eurocommercial Properties met hoge mate van onzekerheid. In Zweden is er nog geen volwaardige lockdown, maar uiteraard ook een negatieve impact op de drukte in de shoppingcentra.

De uitzonderlijke maatregelen zetten heel wat huurders onder druk en daarom wordt volop onderhandeld over een uitstel van huurbetalingen. De groep beklemtoont dat er vooralsnog geen sprake is van het kwijtschelden van huurgelden, maar het valt af te wachten of dat houdbaar is. Het bedrijf geeft aan dat de tijdelijke sluitingen een impact hebben op de verwachte kasstromen en besliste daarom het nieuwe dividendbeleid met een jaar uit te stellen. Er komt dus geen interim-dividend in april, maar enkel een slotdividend in november. De kans lijkt groot dat het dividend lager zal uitvallen, misschien wel fors lager.

De groep kampte eind december 2019 met een beperkte leegstand van 0,9 procent. We verwachten een aanzienlijke stijging het komende jaar, gekoppeld aan een mogelijks stevige daling van de vastgoedwaarde van de commerciële centra. De verhouding tussen de uitstaande schuld en de waarde van de portefeuille bedroeg op 31 december 44 procent.

Het aandeel van Eurocommercial Properties presteert als vastgoedfonds actief in retailvastgoed al jaren flauw en werd nu extra hard getroffen door covid-19. De recente daling met ruim 50 procent ligt evenwel in lijn met sectorgenoten. Het segment presteert aanzienlijk zwakker dan vastgoedspelers die actief zijn in zorgvastgoed (daling tot 20%) of in logistiek (daling met minder dan 20%). Door de hoge economische onzekerheid zouden we afwachten. Bestaande posities mogen aangehouden worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content