Haussecombinaties op Royal Dutch Shell

Voor de aandeelhouders lijken de afslankoperatie, de kapitaaldiscipline en de toenemende winstgevendheid van Royal Dutch Shell een goede zaak.

De Brits-Nederlandse oliegigant Royal Dutch Shell A (25,65 EUR) heeft er een bijzonder zwak 2013 op zitten, waarbij de winst zakte met 40%, tot 16,7 miljard USD. Maar de groep wil lessen trekken uit het verleden. Zowat 30% van de activiteiten is verlieslatend en dat percentage moet naar beneden. Bovendien wil Royal Dutch Shell voorzichtiger omspringen met kapitaalinvesteringen, die vorig jaar het record van 45 miljard USD bereikten. De groep is aan het verkopen geslagen, al beweren sommige analisten dat het om paniekverkopen gaat. Vooral raffinageactiviteiten die weinig winst genereren, doordat de raffinagemarges zo laag zijn, gingen de deur uit. Shell mikt daarbij bewust op een kleinere schaalgrootte. Maar omdat de groep slechts een schuldgraad van 16% heeft, gaat het zeker niet om gedwongen verkopen.

Voor de aandeelhouders lijken de afslankoperatie, de kapitaaldiscipline en de toenemende winstgevendheid een goede zaak. Op korte tot middellange termijn verwachten we dan ook hogere koersen. Op dat scenario kunt u inspelen met gerichte optieconstructies. Een karrevracht opties noteert op Royal Dutch Shell A, meer bepaald op Euronext Amsterdam. De series met de langste looptijd expireren in december 2018, maar die vinden we te lang. Een goed alternatief vormen de opties die ten einde lopen in december 2015 en die een restlooptijd van 21 maanden hebben.

Defensieve callspread

Koop call dec ’15 23 @ 2,95 EUR

Schrijf call dec ’15 28 @ 0,70 EUR

Met een defensieve callspread mikt u op een status-quo of een stijging van de onderliggende waarde. De aankoop van de call december 2015 met uitoefenprijs 23 vergt een investering van 295 EUR voor een standaardcontract van 100 stukken. U recupereert bijna een vierde van uw inzet als u gelijktijdig de call 28 met dezelfde afloopdatum schrijft. Uw inzet bedraagt 225 EUR (295 – 70), en dat is ook uw maximale verlies. Uw break-even situeert zich op 25,25 EUR, een fractie onder de huidige koers. De koers van Royal Dutch Shell A moet slechts met 9% opwaarderen om op de vervaldag de maximale winst van 275 EUR, of 122% meer dan uw inzet, te bereiken. Gezien de lage premie lijkt een aankoop van alleen de call een goed alternatief voor de callspread.

Put schrijven

Schrijf put dec ’15 25 @ 2,75 EUR

De premies voor puts liggen hoger dan die voor calls. Dat heeft te maken met de stevige kwartaaldividenden die de oliereus uitkeert. Voor het verkopen of het schrijven van de put december 2015 met strike 25 strijkt u de premie van 275 EUR op. Voor wat hoort wat. Uw tegenprestatie is dat u tot de afloop van dit contract bereid bent 100 stukken Royal Dutch Shell op te nemen tegen 25 EUR. Per saldo lijdt u alleen verlies bij koersen lager dan 22,25 EUR. U beschikt dus over een baissemarge van 13% en het olieaandeel is, zoals bekend, geen sprinter. Ook het schrijven van andere puts met een lagere uitoefenprijs vinden we verdedigbaar, zoals de put december 2015 24 (premie 2,15 EUR) of 23 (premie 1,70 EUR). Die leveren slechts verliesgevaar op vanaf respectievelijk 21,85 EUR (marge van 15%) en 21,30 EUR (marge van 17%).

Turbo

Koop call dec ’15 26 @ 1,30 EUR

Schrijf put dec ’15 22 @ 1,25 EUR

Bij deze turbo loopt u een veel kleiner risico dan bij een rechtstreekse aankoop van de aandelen, terwijl uw winstkansen een stuk hoger liggen. Voor de aankoop van de call december 2015 met strike 26 betaalt u 130 EUR, terwijl u een premie van 125 EUR opstrijkt voor het verkopen van de put december 2015 met dezelfde afloopdatum. Dat betekent dat uw inzet amper 5 EUR bedraagt. Per saldo boekt u slechts bijkomend verlies bij koersen lager dan 22 EUR, terwijl u winst boekt vanaf 26,05 EUR en het leuke van deze turbo is dat die niet wordt afgetopt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content