Haussecombinaties op Boskalis

De groei van de wereldhandel, de stijgende energieconsumptie, naast de toename van de wereldbevolking en de klimaatverandering, zijn slechts enkele factoren die in de kaart van de baggeraars spelen. In die sector geniet het Nederlandse Boskalis (30,09 EUR), dat geleidelijk aan zijn activiteiten diversifieert buiten de baggersector, onze voorkeur.

In de afgelopen jaren nam Boskalis o.a. Smit Internationale en Dockwise over. Die laatste aankoop werd gefinancierd via een kapitaalverhoging tegen 33 EUR per aandeel, maar de koers van Boskalis staat daar momenteel een stuk onder. Voor dit jaar mikt Boskalis op een omzet van 3,5 miljard EUR, maar het zwakke punt is de winstgevendheid, die onder druk staat door de grotere concurrentie. We verwachten dat aan de winsterosie spoedig aan een eind zal komen en voor 2015 mikken we op een winst per aandeel van 3,25 EUR. In die context vinden we het aandeel opnieuw koopwaardig en met gerichte optiecombinaties kunt u een veelvoud verdienen aan een stijging van de aandelenkoers. De opties op Boskalis met de langste looptijd expireren in juni 2014, wat maakt dat de looptijd bijna 10 maanden bedraagt, voldoende om de komende gebeurtenissen af te wachten. Voor deze opties kunt u terecht op Euronext Amsterdam.

Defensieve callspread

Koop call jun 27 @ 4,25 EUR

Schrijf call jun 32 @ 1,55 EUR

Boskalis behoort niet tot de meest beweeglijke aandelen. Daarom zijn de premies voor de opties relatief klein. Voor de aankoop van de call juni met strike 27 betaalt u 425 EUR voor een standaardcontract van 100 stukken, terwijl u 155 EUR recupereert wanneer u tegelijkertijd de call juni met uitoefenprijs 32 schrijft. Dat maakt dat uw inzet 270 EUR (425 – 155) bedraagt en meer dan dit bedrag kunt u niet verliezen. U mikt uiteraard op een stijging en wanneer de koers van het Boskalis-aandeel op de vervaldag minstens 32 EUR bedraagt, boekt u een winst van 230 EUR of 85% meer dan uw inzet. Daarvoor volstaat een stijging met amper 6%.

Agressievere callspread

Koop call jun 30 @ 2,40 EUR

Schrijf call jun 35 @ 0,75 EUR

Ook met deze agressievere combinatie hebt u winstkansen. De aankoop van de call juni met uitoefenprijs 30 kost 240 EUR per contract, maar in dit geval recupereert u zowat 30% via het schrijven (= verkopen) van de call juni 35. Uw inzet komt daardoor uit op 165 EUR (240 – 75). Enig rekenwerk levert op dat u per saldo winst noch verlies boekt bij een aandelenkoers van 31,65 EUR. Bij een stijging ten opzichte van het huidige niveau met 5% is het al zover. Wanneer de koers van Boskalis klimt tot 35 EUR of meer, kunt u een winst van 335 EUR of een verdubbeling van uw inzet op zak steken. Dan moet het onderliggende aandeel wel met 16% opwaarderen, maar onmogelijk is dat zeker niet.

Put schrijven

Schrijf put jun 30 @ 3,00 EUR

Het schrijven van een (ongedekte) put blijft een interessante defensieve strategie, op voorwaarde dat u dit doet wanneer de koers van een aandeel dat u eventueel zou willen kopen laag staat en dat u het geld om de stukken eventueel te moeten aankopen beschikbaar hebt. Wordt u verplicht om de aandelen op te nemen, dan kunt u extra geld verdienen door calls te schrijven. Het schrijven van de put juni met strike 30 levert de interessante premie van 3 EUR per aandeel op, heel wat meer dan wat u via het kopen van obligaties kunt verdienen. Uiteraard hangt aan deze schrijfoperatie een risico, maar u lijdt slechts verlies wanneer de koers van Boskalis op de vervaldag onder 27 EUR valt. Blijft de koers boven 30 EUR, dan wordt de gekregen premie volledig de uwe.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content