Bescherming op beursindexen

Veel experts houden rekening met een grexit, waarbij Griekenland de eurozone verlaat en terugkeert naar de drachme. Als dat echt gebeurt, valt de reactie van de financiële markten moeilijk te voorspellen.

Griekenland blijft in het brandpunt van het financiële nieuws. De Grieken blazen warm en koud. Ze lijken niet bereid de strenge voorwaarden van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds te aanvaarden en de broodnodige hervormingen door te voeren. Griekenland zit in acute geldnood en het land beschikt mogelijk niet over voldoende geld om de betalingen van 1,6 miljard EUR in juni af te lossen. Het is bijzonder moeilijk om vooruit te blikken. Veel experts houden rekening met een grexit, waarbij Griekenland de eurozone verlaat en terugkeert naar de drachme. Als dat echt gebeurt, valt de reactie van de financiële markten moeilijk te voorspellen, omdat zoiets nog niet eerder is gebeurd. Een baisse lijkt in dat scenario zeker niet uitgesloten, omdat de beurzen in de afgelopen maanden record na record hebben neergezet.

Met opties kunt u uw portefeuille perfect beschermen tegen een baisse. Omdat de reactie waarschijnlijk het hevigst zal zijn in Europa, bevelen we aan met opties op de Europese indexen te werken. Daarbij is de Nederlandse AEX-index onze favoriet is vanwege de goede verhandelbaarheid en de kleine spreads. Omdat we het eventuele vuurwerk op korte termijn verwachten, handelen we in de opties die tot de derde vrijdag van juli 2015 lopen. Nog dit. De AEX noteert momenteel 471. Dat betekent dat u met 1 putoptie 470 een portefeuille van 47.000 EUR kunt beschermen.

Put kopen

Koop put AEX juli ’15 470 @ 12,50 EUR

Een volledige bescherming van een portefeuille die 47.000 EUR waard is, kost 1250 EUR per contract (12,50 x 100). Beschikt u over een portefeuille van 470.000 EUR, dan moet u tien contracten kopen voor een volledige bescherming. Dat komt neer op 2,7%, wat relatief veel is voor een periode van iets meer dan een maand, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal uitzonderlijk. Beschouw dat als een verzekeringspremie. In ieder geval kunt u dan op beide oren slapen. Daalt de AEX-index, dan vindt op de vervaldag (17 juli) een verrekening plaats (470 min de actuele waarde van de AEX) en krijgt u dat geld op uw rekening gestort.

Put kopen, call schrijven (1)

Koop put AEX juli ’15 470 @ 12,50 EUR

Schrijf call AEX juli ’15 470 @ 13,20 EUR

Bij deze tweede strategie haalt u het geld dat nodig is voor de aankoop van de putoptie uit het schrijven van een calloptie. Ze komt erop neer dat u zich vastpint op een koers van 470. U bent beschermd tegen een koersdaling van de AEX, maar als de index stijgt, lijdt u verlies omdat u per saldo het verschil tussen de stand van de AEX op de vervaldag minus 470 moet betalen. De notie ‘verlies’ is overigens zeer relatief, want normaal moet de waarde van uw portefeuille met ongeveer hetzelfde bedrag zijn gestegen. Voor kosten haalt u overigens 70 EUR (1320 – 1250) uit die combinatie.

Put kopen, call schrijven (2)

Koop put AEX juli ’15 460 @ 8,60 EUR

Schrijf call AEX juli ’15 480 @ 8,30 EUR

Het is niet noodzakelijk een combinatie op te zetten met opties die at-the-money, dat wil zeggen in de onmiddellijke buurt van de koers, zijn. De aankoop van de put juli 2015 460 kost 860 EUR, maar u recupereert 830 EUR als gelijktijdig de call juli 2015 480 schrijft. Uw inzet bedraagt dus amper 30 EUR (860 – 830). Dankzij die strategie bent u volledig beschermd tegen een daling onder 460, terwijl u alleen een stuk winst misloopt als de AEX op de vervaldag boven 480 staat. Maar dat valt uiteraard nog te bezien.

Partner Content