Beleggers worden traders

Er wordt steeds meer gezondigd tegen de basisfilosofie van het beleggen in aandelen.

Het is ons de voorbije weken tijdens de algemene correctie op de internationale beurzen weer eens opgevallen dat beleggers vooral gefocust zijn op de korte termijn: wat gaan de aandelenmarkten de komende dagen of weken doen? We hebben het zelf ondervonden op de advieslijn, en we horen het ook uit de marktenzalen van de financiële instellingen: heel wat particuliere beleggers hebben zich niet kunnen bedwingen en zijn in volle terugval toch weer aan het verkopen geslagen.

Nochtans begint elke basiscursus over beleggen in aandelen met de stelling dat wie actief wil zijn op de beurs, over een langetermijnhorizon van minstens vijf à tien jaar moet beschikken. Die theorie lijkt steeds verder af te staan van de dagdagelijkse beleggingsrealiteit. De horizon is duidelijk korter geworden en een aandeel blijft gemiddeld minder lang in portefeuille dan vroeger. Dat is niet alleen het geval bij particulieren. Ook fondsbeheerders zijn er veeleer opuit om de ‘winnaar van dit jaar’ te worden dan de ‘winnaar van het lustrum’ of de ‘winnaar van het decennium’. Voor een belangrijk deel is dat ook een gevolg van de klant die onmiddellijk resultaat eist. De return van dit jaar is heilig. Fondsbeheerders, beleggingsadviseurs en beleggingsbladen worden vooral afgerekend op hun rendement van dit jaar. Veel minder dan de gemiddelde opbrengst op vijf of tien jaar.

Gemengd beleid

Bij de vernauwing van de beleggingshorizon heeft de komst van het internet een cruciale rol gespeeld. Maar het internet heeft van ons niet noodzakelijk betere beleggers gemaakt. Daarnaast zijn er ook de crashes van 2000-2003 en 2007-2009, die ons het begrip dat aandelen voor de lange termijn zijn, hebben doen relativeren en bijstellen. De angst voor een volgende pandoering doet ons sneller ingrijpen.

We vinden het jammer dat steeds meer wordt gezondigd tegen de basisfilosofie van het beleggen in aandelen. Maar anderzijds zijn we ook niet blind voor die realiteit. Vandaar dat we ten aanzien van de voorbeeldportefeuille een gemengd beleid voeren. Zo hebben we dit jaar al negen portefeuillewaarden met meer dan 20% winst kunnen verkopen, en op enkele andere hebben we verlies genomen omdat de realiteit danig afweek van de argumenten waarom we het aandeel in portefeuille hadden genomen. De strategiepagina van het volgend nummer zullen we gebruiken om de voorbeeldportefeuille door te lichten op basis van de problematiek van korte versus lange termijn.

Partner Content