Ageas en Pure Circle

Kan u uitleggen wat de belangrijkste elementen zijn van het schikkingsakkoord dat Ageas afsloot met een aantal belangengroepen?

De schikking die Ageas in maart als juridische erfgenaam van Fortis afsloot met een aantal van de Fortis-belangengroepen – Deminor, Stichting investor claims against Fortis (Sicaf), de Nederlandse beleggersvereniging VEB, de Stichting FortisEffect en onlangs ook ondertekend door Laurent Arnauts – voorziet in een maximale totale vergoeding, zonder schuldbekentenis, van 1,2 miljard EUR. De vooropgestelde vergoedingen kunnen nog veranderen, afhankelijk van hoeveel aandelen in de uiteindelijke schikking zijn vertegenwoordigd.

Belangrijk is dat voor de basisvergoeding enkel aandeelhouders in aanmerking komen die tijdens drie specifieke periodes aandelen van Fortis aanhielden (lagere vergoeding) of kochten (hogere vergoeding): periode 1 van 21 september 2007 tot en met 7 november 2007 (eerste kapitaalverhoging tegen 15 EUR per aandeel voor de gedeeltelijke overname van ABN Amro, middelste vergoeding), periode 2 van 13 mei 2008 tot en met 25 juni 2008 (aanloop naar de tweede kapitaalverhoging tegen 10 EUR per aandeel, hoogste vergoeding) en periode 3 van 29 september 2008 tot en met 3 oktober 2008 (aanloop naar de redding door de Benelux-overheden, laagste vergoeding). Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen aandeelhouders die al een claim indienden (hogere vergoeding) of niet (lagere vergoeding).

Concreet gaat het in periode 1 over een bedrag van minimaal 0,19 EUR per Fortis-aandeel (aandeelhouders die nog geen claim indiende en aandelen aanhielden) tot maximaal 0,56 EUR per Fortis-aandeel (aandeelhouders die een claim indienden en aandelen kochten tijdens die periode). Voor periode 2 zijn die bedragen 0,43 en 1,28 EUR per aandeel en voor periode 3 is dat 0,13 en 0,38 EUR per aandeel. Verder is er voor wie op enig tijdstip tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen bezat, een compensatie van 0,5 EUR per aandeel voor het invullen van het claimformulier, met een maximum van 200 EUR (zonder ingediende claim) of 400 EUR (met claim).

Diegenen die al een claim hebben ingediend, krijgen ten slotte 0,5 EUR per aandeel op basis van het hoogste aantal aangehouden aandelen tijdens een van de drie periodes, met een maximum van 550 EUR. De effectieve betaling door Ageas kan pas gebeuren na de ‘bindendverklaring’ van de schikking door het gerechtshof Amsterdam. Daarop is het nog twaalf tot achttien maanden wachten.


Ageas en Pure Circle

Wat is de reden van de forse daling van het aandeel Pure Circle vorige week ?

Het aandeel van Pure Circle, de marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren, daalde met ruim 10% na het bericht dat de Amerikaanse douaneautoriteiten een lading stevia afkomstig uit China tegenhielden. Dat gebeurde op verdenking van het gebruik van gedwongen arbeid in het productieproces, en door de toepassing van de nieuwe wetgeving daarover in de Verenigde Staten. Pure Circle ontkent dat het zich inlaat met zulke praktijken en zal daarvoor het bewijsmateriaal aanleveren. We denken dat dit veeleer een storm in een glas water zal blijken, en dat de lading finaal wordt vrijgegeven.

Begin april waarschuwde Pure Circle voor onzekere omzetverwachtingen in het lopende vierde kwartaal, vanwege de onduidelijke timing van nieuwe marktlanceringen ter waarde van 40 miljoen USD. Het management mikte nog op minstens 10% omzetgroei op jaarbasis, maar gaf in het persbericht van vorige week aan dat het douanedispuut de omzet op korte termijn kan drukken. De kans is groot dat de groei in het tweede semester (afsluitdatum 30 juni) tegenvalt. In de eerste jaarhelft (periode juli tot december) steeg de omzet nog met 26%, tot 54,5 miljoen USD, maar voor de tweede jaarhelft ligt de consensus nog onrealistisch hoog: 106 miljoen USD, of 26% meer dan in 2015 (84,1 miljoen USD).

Belangrijker is dat het groeiverhaal op lange termijn – 30% jaarlijkse groei de komende vijf jaar – onaangetast is. Het bedrijf bereidt zich daarop voor met uitbreidingen tot 450 à 500 miljoen USD omzetcapaciteit vanaf 2017, een versterkte raad van bestuur (twee ervaren nieuwe bestuurders aangetrokken eind 2015) en het verder uitbreiden van het ongeëvenaarde innovatieplatform. De groep is al bezig met de afbouw van de afhankelijkheid van China voor de aanlevering van steviabladeren, maar kondigde na de recente goedkeuring voor het gebruik van stevia in India een forse bijkomende stap aan, met het plan om er de komende vijf jaar 5000 hectare steviaplantages aan te leggen.

De nieuwe koersdaling maakt de waardering aantrekkelijker, hoewel nog steeds niet goedkoop, tegen 20 keer de verwachte winst en met een ondernemingswaarde (ev) van 13,8 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor het boekjaar 2016-2017. Het aandeel blijft in de Inside Selectie op basis van de onverminderd uitstekende vooruitzichten (rating 1B).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content