Philip Neyt

Pensioendeskundige, Belgisch vertegenwoordiger Pensioeninstellingen Stakeholders “Occupational Pensions” Europese Toezichthouder EIOPA en gewezen voorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen.

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie | Opinie
'Kan de kloof tussen het werknemers- en het ambtenarenpensioen nog gedicht worden?'