Voor het eerst gaan meer dan 5.000 Vlaamse bedrijven failliet

31/12/12 om 16:30 - Bijgewerkt om 16:29

Bron: Trends

(Belga) In 2012 overschreed het aantal faillissementen in Vlaanderen voor het eerst de symbolische drempel van 5.000. Op de laatste dag van het jaar komt het handelsinformatiekantoor Graydon uit op 5.411 faillissementen, of een stijging met 11,4 procent in vergelijking met 2011. Die sterke toename wijt Graydon aan het feit dat de Vlaamse economie nauwer aansluit op de globale economie, met onder meer havens en groothandelaars. Tegelijk wijst het bureau er echter ook op dat "in relatieve cijfers zowel het Waalse en meer nog het Brusselse gewest beduidend risicovoller" zijn.

In heel België moest 1 op de 82 actieve ondernemingen de boeken neerleggen. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 99 actieve ondernemingen. De twee voorbije jaren was dat nog 1 per 101 ondernemingen. Het zijn vooral de recent opgestarte bedrijven die zich het slechtst kunnen handhaven. Die trend kwam de afgelopen jaren het sterkst tot uiting in Vlaanderen. Toch is het aandeel failliete jonge ondernemingen (0 tot en met 4 jaar) in 2012 het laagste sinds 2007 (35,5 procent). In het Waalse gewest kent het aantal failliete ondernemingen een lichte daling (-0,4 procent), en zo wordt een nieuw record net vermeden. Een bedrijf per 89 actieve ondernemingen ging er over de kop. In het Brussels Gewest stagneert het aantal faillissementen, met 2.624, op hetzelfde hoge niveau als 2011. Daar is de kans op faillissement het grootst. Dit jaar ging er 1 op de 62 actieve ondernemingen failliet. (KAV)

Onze partners