Vlaamse overheid zal streefcijfer voor allochtone personeelsleden niet halen

30/11/12 om 14:33 - Bijgewerkt om 14:33

Bron: Trends

(Belga) Het aandeel allochtone personeelsleden bij de Vlaamse overheid is gestegen van 2,7 procent in 2010 naar 2,8 procent in 2011. Aan het huidige groeitempo kan het streefcijfer van 4 procent tegen 2015 niet worden gehaald, waarschuwt de SERV, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen. Het adviesorgaan van sociale partners vindt dat leidinggevende ambtenaren moeten worden beoordeeld op het halen van de streefcijfers.

Ook wat werknemers met een arbeidshandicap betreft zit de Vlaamse overheid nog ver onder het streefcijfer uit het plan Gelijke kansen en diversiteit. Het streefcijfer voor 2015 daar werd vorig jaar al naar beneden bijgesteld van 4,5 procent naar 3 procent, maar in 2011 telde de Vlaamse overheid nog maar 1,2 procent werknemers met een arbeidshandicap. Nog teveel entiteiten leveren onvoldoende inspanningen om de situatie te verbeteren, aldus het advies. De SERV vindt dat leidende ambtenaren moeten worden beoordeeld op het halen van streefcijfers voor meer diversiteit. "Nu blijft het te vaak een vrijblijvend verhaal", vindt het orgaan, dat een cruciale rol weggelegd ziet voor de ministers. Volgens Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers bestaat zo'n systeem al, maar hangt het af van elke minister hoe ermee omgegaan wordt. Pelssers pleit voor meer aandacht voor diversiteit, maar wijst er ook op dat de context van besparingen een extra uitdaging vormt. "Vóór de besparingen zag het er wel naar uit dat we de streefcijfers zouden halen", zegt ze. Ook benadrukt ze dat niet enkel de cijfers belangrijk zijn, maar ook de geleverde inspanningen. (ANA)

Onze partners