Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiƫn
Opinie

20/09/11 om 07:54 - Bijgewerkt om 07:54

Uiteraard krijgt Griekenland zijn 8 miljard euro

Vergeet het gebikkel over de verse miljarden die Griekenland niet lijkt te krijgen. Uiteraard zal de 8 miljard euro die thans ter discussie staat, overgemaakt worden.

Uiteraard krijgt Griekenland zijn 8 miljard euro

© Reuters

Het blijft hard waaien binnen de eurozone. Het woord herfststorm is aan de orde. Standard & Poor's voert een downgrade van Italië door en geeft daarvoor redenen die zowat doorheen de ganse eurozone gelden. Het mangelt Italië aan groeiperspectieven en aan een echt doortastend begrotingsbeleid. De situatie van Italië illustreert treffend de enormiteit van de opdracht waar Europa voor staat. Niet enkel moeten de structurele tekortkomingen van de euroconstructie aangepakt worden (vooral de creatie van een politieke unie) ook moet het economisch beleid volledig om in de richting van meer marktconforme groeistimulering en op de uitgaven gericht saneringsbeleid. Biedt het politiek personeel daarvoor voldoende kwaliteit? Helaas niet.

Terwijl de grote problemen zo goed als onaangeroerd blijven, slorpt het "kleine" probleem Griekenland weer alle aandacht op. De Griekse regering en de troika (IMF, Europese Commissie, Europese Centrale Bank) bekvechten. De troika wil méér besparingen en méér structurele ingrepen. De Grieken doen andere dingen terzake dan ze officieel beweren. De stok achter de deur van de troika is het inhouden van de volgende schijf van IMF-hulp aan Griekenland. Zonder die 8 miljard euro van deze schijf gaat het land in de loop van october de muur in. De stok achter de deur is echter een dun twijgje. Het IMF kan niet anders dan die 8 miljard uitkeren en de Grieken weten dat.

Waarom die onvermijdelijkheid? Omdat Griekenland zonder die 8 miljard in een scherpe en ongecontroleerde default (zeg maar bankroet) terechtkomt. Op Grieks papier zullen dan minwaarden van 50% en meer moeten doorgeslikt worden. Het schokeffect van een dergelijke gang van zaken zou nauwelijks verwerkbaar zijn. Buiten Griekenland leidt een brutaal bankroet gegarandeerd tot felle discussies tussen financiële instellingen en de overheden over wie nu uiteindelijk die verliezen zal moeten financieren. Ook de ECB gaat, gegeven de opgebouwde portefeuille aan Grieks papier, zwaar betrokken partij zijn in deze discussies.

Binnen Griekenland gaat die problematiek zich nog scherper stellen. De Griekse banken zitten tjokvol met Grieks staatspapier. Een zware default brengt alle Griekse banken onmiddellijk in een falingstoestand. De Griekse overheid kan onmogelijk voor de vereiste herkapitalisering van het Griekse bankwezen zorgen. Op de Europese top van 21 juli werd besloten dat het tot de taken van het Europese stabilisteitsfonds moet horen om banken te herkapitaliseren. De besluiten van 21 juli moeten echter in de parlementen van alle eurolanden goedgekeurd worden vooraleer één en ander operationeel kan gemaakt worden. Daar zijnwe minstens nog een aantal weken van verwijderd (als het ooit overal zo ver komt).

De naakte realiteit is dan ook dat een echte default van Griekenland (die er sowieso wel gaat komen) op dit moment uitgesloten is. Het failliet van Griekenland betekent het onmiddellijke failliet van alle Griekse banken en de schok van dergelijke combinatie is onverteerbaar voor de eurozone. Griekenland krijgt dus die 8 miljard euro in afwachting van het operationeel worden van het Europees stabiliteitsfonds, versie 21 juli.

Onze partners