Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

06/10/11 om 12:26 - Bijgewerkt om 12:26

Twee heikele punten in Dexia-dossier

Het Dexia-dossier, zo horen we van direct betrokkenen, evolueert nu van minuut tot minuut. In deze hectische periode dreigen essentiële elementen van het dossier in de vergetelheid te raken. We focussen even op twee van die basiselementen.

Is Dexia een systemische bank voor België?
Neen. De financiële dienstverlening aan de Belgische particulieren, ondernemingen en overheden kan perfect verlopen zonder een entiteit als Dexia. De bezetting van het bancaire veld in België is divers, breed en stevig genoeg om dat te garanderen. Meer nog, de concurrentie die er onmiddellijk zal komen om de posities van Dexia in te nemen, maakt het perspectief van nog betere dienstverlening reëel.

De ontmanteling van Dexia kan perfect georganiseerd worden zonder dat de rest van de financiële sector daar ongewone verliezen moet voor incasseren en met volle respect voor de engagementen van Dexia en de Belgische overheid ten aanzien van de klanten en rekeninghouders van Dexia.

De aandeelhoudersstructuur van de nieuwe Dexia België moet de bestaande aandeelhoudersstructuur reflecteren.
Dit is absurd. Meet men de verliezen die Dexia sowieso dient te noteren af aan het eigen vermogen dan is er de facto sprake van een falingssituatie. Het logische gevolg is dat de huidige aandeelhouders per definitie hun inleg kwijt zijn. Het aandeelhouderschap van de eventuele nieuwe Dexia Bank België moet de inbreng aan kapitaal in deze nieuwe entiteit reflecteren. Doet men deze oefening anders dan tornt men aan basisprincipes van onze rechtsstaat.

Voorgaand argument creëert een groot probleem voor Arcofin, de holding van het ACW die 13,9% van de Dexia-aandelen aanhoudt. Het volgen van de juridische regels zou een groot stuk van het vermogen van deze organisatie van tafel vegen. En dus wordt er door de aan deze organisatie gelinkte politici koortsachtig gezocht naar formules die een dergelijke ramp voor het ACW en de bijhorende vakorganisatie ACV voorkomt. Yves Leterme en Jean-Luc Dehaene behoren nadrukkelijk tot het ACW-kamp binnen de CD&V.

Overigens stelt hetzelfde probleem zich ook rond de Gemeentelijke Holding die 14,1% van de Dexia-aandelen aanhoudt.

Onze partners