Steden en gemeenten maken werk van slimme projecten

Steden en gemeenten maken werk van slimme projecten

Heel wat steden en gemeenten in ons land hebben de ambitie om een 'smart city' te worden. Ze ontwikkelen er een strategie voor of maken er een apart beleidsdomein van.

Slimme strategie voor duurzame, leefbare steden

Slimme strategie voor duurzame, leefbare steden

Wereldwijd winnen steden aan belang en trekken ze steeds meer inwoners aan. De uitdaging voor steden is dus om die toevloed aan te kunnen en tegelijk over de leefbaarheid te waken.

Belgische ideeën voor slimme steden veroveren de wereld

Belgische ideeën voor slimme steden veroveren de wereld

Lokale overheden zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden en technologieën om hun stad te verbeteren, het leven aangenamer te maken en hun dienstverlening efficiënter te organiseren. Heel wat jonge Belgische bedrijven spelen daarop in met nieuwe producten en diensten.

"We willen de transformatie naar smart cities versnellen"

"We willen de transformatie naar smart cities versnellen"

Onze steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen om hun toekomst als smart city vorm te geven. Het vergt een visie op lange termijn en de juiste beleidskeuzes, maar ook middelen om in vernieuwende projecten te investeren.

De stad als moderne mijn voor materialen

De stad als moderne mijn voor materialen

Onderzoekers gaan ervan uit dat de mens al één vierde van de totale voorraad aan zeldzame natuurlijke materialen heeft opgebruikt. Voor sommige grondstoffen is de uitputting zelfs nabij. Eén van de oplossingen is urban mining: zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen halen uit het afval van de stad.

98% gerecycleerd tijdens sloop van hoofdzetel

98% gerecycleerd tijdens sloop van hoofdzetel

In hartje Brussel, pal achter het Centraal Station, verrijst een nieuw kantoorgebouw. Tegen midden 2021 zal BNP Paribas Fortis zijn intrek nemen in deze nieuwe hoofdzetel. Het oude complex dateerde uit de jaren 70 en werd vorig jaar met grote zorg afgebroken.

Nieuwe grondstoffen op basis van beschikbaar afval

Nieuwe grondstoffen op basis van beschikbaar afval

Jaarlijks verwerkt Vanheede Environment Group 800.000 ton afval en reststoffen tot zo'n 450.000 ton nieuwe grondstoffen. 89% van wat ze inzamelt, wordt gerecycleerd of hergebruikt. Het milieubedrijf met hoofdzetel in Wervik wil een spil zijn in de circulaire economie.

Circulaire economie kan tot 100.000 nieuwe jobs opleveren

Circulaire economie kan tot 100.000 nieuwe jobs opleveren

Grondstoffenschaarste, het verminderen van de afvalberg, minder CO2-uitstoot... Er zijn tal van redenen waarom bedrijven vandaag evolueren naar circulaire economie. En dat is goed nieuws.

De bank als matchmaker in de circulaire economie

De bank als matchmaker in de circulaire economie

Hoe kunnen banken ervoor zorgen dat ook risicovolle investeringen in circulaire activiteiten gefinancierd raken? Het is een vraag waar BNP Paribas Fortis zich het hoofd over heeft gebogen.

Overheden geven circulaire economie een duw in de rug

Overheden geven circulaire economie een duw in de rug

Het sluiten van de kringlopen blijkt een beloftevol model voor de Belgische economie. Diverse studies wijzen op een netto aangroei van de werkgelegenheid op middellange termijn.

Werk aan de winkel voor bedrijven op weg naar duurzaamheid

Werk aan de winkel voor bedrijven op weg naar duurzaamheid

De Sustainable Development Goals, die de Verenigde Naties hebben geformuleerd, zijn ambitieuze doelstellingen. Tegen 2030 moet duurzame ontwikkeling de norm zijn. Ook ons land heeft deze agenda onderschreven en moet aan de slag.

Belgen belegden al meer dan 9 miljard in duurzame obligaties

Belgen belegden al meer dan 9 miljard in duurzame obligaties

Groene financiering, met leningen en obligaties in duurzame projecten, is aan een opmars bezig. Bij BNP Paribas Fortis werd al voor 9 miljard euro ingetekend op duurzame obligaties. De bank telt elk jaar ook 300 dossiers van bedrijven die financiering zoeken voor duurzaam ondernemen.

"Investeerders vragen naar duurzame financiering"

"Investeerders vragen naar duurzame financiering"

Aquafin, dat instaat voor de rioolwaterzuivering in Vlaanderen, is bij uitstek een bedrijf met een duurzame strategie. "Dat trekken we ook door in onze financiering", zeggen Johan Maes en Sofie De Clercq.

Cofinimmo bouwt met duurzame financiering aan stad van de toekomst

Cofinimmo bouwt met duurzame financiering aan stad van de toekomst

Ook op de financiële markten is duurzame ontwikkeling een belangrijk thema. Investeerders zoeken steeds vaker positieve projecten met een concrete impact op de maatschappij. Vastgoedvennootschap Cofinimmo speelde daarop in met een uitgifte van Green and Social Bonds.

"Wij willen een positieve impact hebben op de maatschappij"

"Wij willen een positieve impact hebben op de maatschappij"

Hoe kunnen we als bedrijf groeien door duurzamer te ondernemen? Die strategische vraag ligt vandaag op tafel bij vele ondernemingen. Het voorbeeld van BNP Paribas Fortis kan daarbij inspireren.