Test-Aankoop uit kritiek op onderzoek naar kost zichtrekeningen

17/07/12 om 19:46 - Bijgewerkt om 19:46

Bron: Trends

(Belga) De methodologie van de studie die de FOD Economie en Febelfin voerden naar de kostprijs van zichtrekeningen, is "weinig duidelijk, zelfs mistig te noemen". Dat besluit consumentenorganisatie Test-Aankoop in een reactie op het bericht dat zichtrekeningen de laatste vier jaar goedkoper geworden zijn.

Test-Aankoop merkt in de eerste plaats op dat enkel de bankensector gegevens verstrekte. "Een zekere partijdigheid kan dan ook niet worden uitgesloten", schrijft Test-Aankoop. Bovendien is ook niet duidelijk welke banken ingingen op de vragen van de FOD Economie en Febelfin. "Elf banken deden mee, maar er is niet bekend om welke banken het gaat. Slechts zeven banken hebben voor de vier voorgestelde cliëntenprofielen alle vragen beantwoord. Ook hier is niet duidelijk om welke banken het gaat. Bovendien zijn de resultaten van die zeven banken geëxtrapoleerd naar de vier andere." De banken hebben per profiel rekening gehouden met het goedkoopste tarief dat ze aanbieden. "Dat is echter niet noodzakelijk het tarief dat in de realiteit van toepassing is op het grootste deel van hun cliënteel", schrijft Test-Aankoop. "Een aantal banken biedt interessante zichtrekeningen aan, die echter aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn. Werden deze voorwaardelijke rekeningen ook opgenomen in de studie?" En daarnaast evolueren zichtrekeningen continu. Test-Aankoop neemt aan dat de producten uit 2008, waarmee de vergelijking gemaakt werd, niet identiek zijn aan die van de volgende jaren. (DTM)

Onze partners