Regering gaat wet-Renault bijsturen

Regering gaat wet-Renault bijsturen

Na de zomer gaat de regering de wet-Renault herzien. In het regeerakkoord werd namelijk afgesproken dat de wet, die de procedure bij collectieve ontslagen regelt, moest worden geevaluëerd.