VBO vraagt evaluatie Wet op Continuïteit Ondernemingen

VBO vraagt evaluatie Wet op Continuïteit Ondernemingen

Werkgeversorganisatie VBO wil een evaluatie van de Wet op Continuïteit van de Ondernemingen (WCO, die twee jaar geleden van kracht werd ter opvolging van het gerechtelijk akkoord.