'Zonder startkapitaal staan onze jonge ondernemers in de kou'

'Zonder startkapitaal staan onze jonge ondernemers in de kou'

Güler Turan (SP.A) - Vlaanderen besteedt miljoenen euro's aan het subsidiëren van begeleidingsprogramma's voor jonge ondernemers. Tegelijk wordt het voor jonge starters almaar moeilijker om aan een bankkrediet te komen. Die discrepantie moet worden weggewerkt, vindt Vlaams parlementslid Güler Turan.

'Ondernemers moeten kunnen omgaan met onzekerheden'

'Ondernemers moeten kunnen omgaan met onzekerheden'

Bart Claes, de CEO van de kledingketen JBC, trapte in Tienen de zesde editie van het onderwijsproject Ondernemers voor de Klas op gang. Hij riep de laatstejaarsleerlingen op om kansen te zien en ze te benutten, als entrepreneur of intrapreneur.

'Scholen kweken onvoldoende ondernemers'

'Scholen kweken onvoldoende ondernemers'

Onder impuls van afscheidnemend voorzitter Yves Servotte groeide Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo) uit tot de referentie in onderwijsprojecten rond ondernemerschap. Zijn opvolger, Herman Van de Velde, roept het bedrijfsleven en de overheid op om meer te investeren in ondernemerschapsonderwijs.