Verplichting Nederlandstalige facturen op de helling

Verplichting Nederlandstalige facturen op de helling

De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie legt een bom onder de Vlaamse taalwetgeving die van toepassing is op het handelsverkeer tussen bedrijven. De verplichting om facturen aan bedrijven in het buitenland in het Nederlands op te stellen is volgens hem in strijd met de vrijheid van verkeer.